Cesta

Zavedení daně z finančních transakcí - 14/02/2013

Ruka držící propisku, která ukazuje na data v grafu na LCD obrazovce © iStock/archives

Daň z finančních transakcí bude uplatňována v Belgii, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Portugalsku, Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku a Španělsku.

Těchto 11 zemí EU společně zavádí novou daň z finančních transakcí. Komise na jejich žádost vypracovala společný přístup DeutschEnglishfrançais k vybírání daně.

Daň má zajistit, aby finanční sektor spravedlivým dílem přispíval do veřejného rozpočtu. Ve srovnání s jinými odvětvími totiž v současnosti platí na daních méně.

Rovněž by to mohl být způsob, jak od bank a dalších finančních společností získat alespoň část nákladů, které kvůli nim musely být vynaloženy na zotavení hospodářství z krize. Byly hlavní příčinou hospodářského útlumu a od států dostaly značné prostředky, které jim pomohly přežít.

Zdaněny by byly všechny finanční transakce, v nichž by figuroval účastník se sídlem alespoň v jedné z výše uvedených 11 zemí. Minimální sazba by byla 0,01 % u derivátových nástrojů a 0,1 % u ostatních transakcí, včetně nákupu akcií a dluhopisů. Zúčastněné země by však mohly sazby zvýšit.

Daň se by se nevztahovala na běžné finanční operace občanů a podniků, např. na sjednání pojištění, získání hypotéky, nákupy kreditní kartou nákupy a na uzavření úvěrů pro podniky.

Příjem z této daně by měl dosáhnout částky 30 až 35 miliard eur ročně. Část z příjmu by mohla jít do rozpočtu EU. Příspěvky zúčastněných zemí by pak byly o tuto částku sníženy.

Zbývající část příjmu by šla do rozpočtů jednotlivých států, které by ji použily stejným způsobem jako jiné daňové výnosy, tj. například ke snížení dluhu nebo jako investici do růstu a zaměstnanosti.

Další kroky

16 z 27 států EU zatím daň uplatňovat nebude. Mohou se ale kdykoli k tomuto zdanění připojit. Prostřednictvím EU daly zelenou English výše uvedeným 11 státům, aby daň zavedly.

Nyní se bude projednávat, jak přesně tuto daň uplatňovat. Jednání se mohou účastnit všechny země EU, ale hlasovací právo bude mít pouze 11 států, které daň zavádějí. Předpokládá se, že daň bude zavedena od 1. ledna 2014. Do té doby musí dojít k jednomyslné shodě. V této otázce bude konzultován i Evropský parlament.

Další informace o daních v EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy