Навигационна пътека

Данъчно облагане на финансовите трансакции – ефективно функциониране - 14/02/2013

Ръка с химикалка, насочена към борсова графика върху LCD екран © iStock/archives

Данък върху финансовите трансакции ще се налага в Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Заедно тези 11 страни от ЕС смятат да въведат нов данък върху финансовите трансакции. По тяхна молба Комисията определя общ подход DeutschEnglishfrançais към събирането на данъка.

Целта на данъка е да се гарантира, че финансовата индустрия внася своя дължим дял в държавния бюджет. В момента този сектор плаща по-ниски данъци от останалите сектори.

Това ще бъде също така начин да бъдат накарани банките и другите компании за финансови услуги да поемат своя дял от разходите във връзка с възстановяването от кризата. Те бяха сред основните причини за икономическия спад и получиха значителна правителствена помощ, за да оцелеят.

Данъкът ще се прилага за всички финансови трансакции, една от страните по които се намира в една или повече от тези 11 държави. Минималното равнище ще е 0,01 % за деривати и 0,1 % за всички други трансакции, включително покупки на акции и облигации. Участващите страни могат да прилагат и по-високи ставки.

Данъкът няма да се налага при ежедневни финансови операции на физически и юридически лица като застраховане, вземане на ипотечен кредит, покупки с кредитни карти и бизнес кредитиране.

Очаква се приходите от данъка да възлизат на 30-35 млрд. евро годишно. Част от тях могат да постъпят в бюджета на ЕС. В такъв случай вноската на участващата страна ще бъде намалена със съответната сума.

Останалите приходи от данъка ще постъпят в националните бюджети и ще бъдат използвани като останалите данъчни приходи – например за намаляване на дълга или за инвестиции в растеж и работни места.

Следващи стъпки

16 от 27-те страни от ЕС няма да приложат данъка веднага. Те могат да се присъединят към схемата по-късно, а вече дадоха чрез ЕС зелена светлина English на 11-те страни за нейното въвеждане.

Предстои провеждане на задълбочени обсъждания как да се приложи данъка. Всички страни от ЕС могат да участват в обсъжданията, но само 11-те ще могат да гласуват, като те трябва да постигнат консенсус, за да може данъкът да бъде въведен, както е планирано - на 1 януари 2014 г. Ще бъде поискано и становището на Европейския парламент.

Още за данъчното облагане в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки