Navigačný riadok

EÚ bližšie k bankovej únii - 14/12/2012

Lídri EÚ

Prezidenti a predsedovia vlád štátov eurozóny na svojom obvyklom koncoročnom stretnutí, ktoré prebehlo 13. decembra, posunuli eurozónu bližšie k bankovej únii.

V nadväznosti na dohodu ministrov financií dosiahnutú v skorých ranných hodinách 13. decembra, lídri členských štátov podporili plán bankovej únie.

V praxi to bude znamenať, že Európska centrálna banka bude vykonávať priamy dohľad nad bankami eurozóny, ktorý by sa mohol začať uplatňovať od januára 2014. Jednotný mechanizmus dohľadu je určený pre krajiny eurozóny, ale zároveň je otvorený aj pre všetky krajiny EÚ.

Predseda Komisia José Manuel Barroso privítal dohodu, ktorá podľa jeho slov ukázala, že EÚ a eurozóna vedia reagovať rozhodne. „Nebudeme tolerovať nedostatočný dohľad nad žiadnou zo 6 000 bánk eurozóny,“ uviedol Barroso.

Teraz je potrebná dohoda o pravidlách týkajúcich sa bankového kapitálu, o štandardizovaných riešeniach krízových situácií bánk jednotlivých členských krajín a o systéme ochrany vkladov. Komisia predloží príslušné návrhy v roku 2013.

Európska komisia predložila na program rokovaní aj koncepciu užšej Únie DeutschEnglishfrançaisportuguês . Tento dokument zverejnený v novembri mapuje cestu k úplnej hospodárskej, menovej, rozpočtovej a politickej integrácii. Užšia spolupráca pomôže zabezpečiť, aby opatrenia zamerané na riešenie hospodárskych problémov, ktoré sa týkajú celej EÚ, boli koordinované, a preto účinnejšie.

Podľa plánu má EÚ v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov splniť tieto tri úlohy:

  • uskutočniť už dohodnuté alebo naplánované reformy týkajúce sa lepšieho hospodárskeho a rozpočtového riadenia;
  • dohodnúť sa na pravidlách intervencie v prípade bánk s finančnými ťažkosťami;
  • schváliť rozpočet EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 DeutschEnglishfrançais .

Predseda Komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave adresovanom hlavám štátov a predsedom vlád členských štátov zdôraznil potrebu plnenia návrhov uvedených v tejto koncepcii. Krajiny EÚ vyzval, aby pokračovali v reformách.

Predseda Barroso tiež vyzval lídrov členských štátov, aby sa dohodli na ceste k hospodárskej a menovej únii. Keďže Komisia chce, aby boli tieto záväzky zakotvené v základných zmluvách, súčasťou koncepcie je aj ich zmena. Akékoľvek nové usporiadanie musí zlučovať hospodársku disciplínu a zodpovednosť so solidaritou.

V koncepcii sa vysvetľuje, že krajiny, ktoré pristúpia k hospodárskej a menovej únii, budú musieť v porovnaní s Úniou ako celkom konať rýchlejšie a rozhodnejšie, pričom sa budú naďalej zúčastňovať politík týkajúcich sa všetkých 27 členských štátov EÚ.

Zo stretnutia lídrov vzišli výzvy na predloženie konkrétnych návrhov týkajúcich sa časového plánu, a to do júna 2013.

Samit sa navyše zaoberal žiadosťami o členstvo v EÚ, ako aj otázkami zahraničnej politiky a obrany. Komisia v súčasnosti analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti obranného sektora EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy