Ścieżka nawigacji

UE bliżej unii bankowej - 14/12/2012

Przywódcy krajów UE

Przywódcy krajów UE zgodzili się na wprowadzenie unii bankowej obejmującej kraje strefy euro. Decyzja zapadła na posiedzeniu zamykającym rok – 13 grudnia w Brukseli.

W pierwszym dniu szczytu (13 grudnia), po tym jak ministrowie finansów doszli do porozumienia w tej sprawie, szefowie państw i rządów również wyrazili poparcie dla unii bankowej.

Na mocy tego porozumienia Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) powierzony zostanie bezpośredni nadzór nad bankami strefy euro (prawdopodobnie od stycznia 2014 r.). Jednolity mechanizm nadzorczy został stworzony z myślą o krajach strefy euro, ale jest też otwarty na inne kraje UE.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso z zadowoleniem przyjął porozumienie i stwierdził, że pokazuje ono, iż Unia i kraje strefy euro potrafią podejmować stanowcze działania dla dobra gospodarki. – Nie będziemy tolerować słabego nadzoru nad którymkolwiek z 6 tys. banków strefy euro – oznajmił.

Teraz konieczne jest porozumienie w sprawie zasad dotyczących kapitału bankowego, a także standaryzacji rozwiązań stosowanych przez poszczególne kraje UE w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz systemów gwarantowania depozytów. Komisja przedstawi propozycje w tej kwestii w 2013 r.

Komisja Europejska umieściła również w programie posiedzenia w Brukseli dyskusję nad planem ściślejszej integracji unijnej DeutschEnglishfrançaisportuguês . Przyjęty w listopadzie plan wskazuję drogę ku pełnej integracji gospodarczej, walutowej, budżetowej i politycznej. Ściślejsza koordynacja w tych obszarach umożliwiłaby skuteczniejsze reagowanie na ogólnounijne problemy o podłożu gospodarczym.

Plan zakłada podjęcie przez UE w ciągu następnych 18 miesięcy działań trojakiego rodzaju:

  • zrealizowanie już uzgodnionych reform (jak również tych, które są właśnie uzgadniane) w zakresie zarządzania gospodarczego i budżetowego
  • ustanowienie zasad interwencji w stosunku do banków, które mają kłopoty finansowe
  • zatwierdzenie budżetu UE na lata 2014–20 DeutschEnglishfrançais .

W swojej przemowie skierowanej do przywódców krajów UE zgromadzonych na szczycie w Brukseli przewodniczący Komisji José Manuel Barroso położył nacisk na potrzebę podjęcia w związku z tym planem pilnych działań. Wezwał też kraje UE do kontynuowania reform.

José Manuel Barroso zwrócił się również do przywódców krajów UE o osiągnięcie porozumienia w kwestii poszczególnych kroków prowadzących do unii gospodarczej i walutowej. Komisji zależy na wpisaniu efektu ustaleń do najważniejszych traktatów UE, stąd też jej plan przewiduje zmiany w traktatach. Wszelkie nowe uzgodnienia musiałyby zapewnić równowagę między dyscypliną i odpowiedzialnością na płaszczyźnie gospodarczej a zasadą solidarności.

W planie wyjaśniono, że kraje przystępujące do unii gospodarczej i walutowej muszą działać szybciej i w sposób bardziej zdecydowany niż UE jako całość, nie zaniedbując przy tym realizacji strategii politycznych przyjętych dla wszystkich państw członkowskich.

Uczestnicy szczytu poprosili w odpowiedzi o przedstawienie do czerwca 2013 r. konkretniejszych pomysłów oraz zaproponowanie harmonogramu działań.

Inne kwestie omówione na posiedzeniu w Brukseli, które odbyło się w dniach 13–14 grudnia, to wnioski o członkostwo w UE oraz sprawy z zakresu polityki zagranicznej i obrony. Komisja zastanawia się obecnie, w jaki sposób można uczynić europejski sektor obrony bardziej wydajnym i konkurencyjnym.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki