Kruimelpad

Bankenunie stap dichterbij - 14/12/2012

EU-leiders

Op 13 december hebben de staatshoofden en eerste ministers op hun gebruikelijke eindejaarsvergadering in Brussel de eurolanden weer een stapje dichter bij de bankenunie gebracht.

Nadat de ministers van financiën het al in de vroege ochtend van 13 december eens waren geworden, zetten later die dag ook de EU-leiders het licht op groen voor de bankenunie.

Volgens het akkoord gaat de Europese Centrale Bank (ECB) rechtstreeks toezicht houden op de banken in de eurozone, misschien al vanaf januari 2014. Het enkel toezichtmechanisme is in eerste instantie bestemd voor de eurolanden, maar ook andere EU-landen kunnen zich erbij aansluiten.

Commissievoorzitter Barroso is blij met het akkoord. Volgens hem bewijst het dat het de EU en de eurozone menens is. "We zullen slecht toezicht niet door de vingers zien, voor geen enkele van de 6.000 banken in de eurozone", zei hij.

Wat nog ontbreekt, is overeenstemming over de kapitaalvereisten van banken en over een gestandaardiseerde regeling voor bankafwikkeling en depositogaranties. De Commissie zal hiervoor in 2013 voorstellen doen.

De Europese Commissie heeft ook de EU-blauwdruk voor een hechtere unie DeutschEnglishfrançaisportuguês , die in november is gepresenteerd, op de agenda gezet. Hierin wordt de route uitgezet naar volledige economische, monetaire, budgettaire en politieke eenwording vanuit de gedachte dat door een betere coördinatie economische problemen op Europese schaal ook gecoördineerd, en dus efficiënter, kunnen worden aangepakt.

In de blauwdruk wordt de EU aangespoord om de komende 18 maanden voorrrang te geven aan de volgende drie punten:

  • de al afgesproken (of op stapel staande) hervormingen in de sfeer van economie en begroting
  • de regels voor ingrijpen bij banken in financiële moeilijkheden
  • de EU-begroting voor 2014-2020 DeutschEnglishfrançais

Barroso maakte in zijn toespraak tot de staatshoofden en regeringsleiders nogmaals duidelijk dat de maatregelen van deze blauwdruk zeer dringend zijn. Hij drong er bij de EU-landen op aan om door te gaan met de hervormingen.

Ook vroeg hij de EU-leiders in te stemmen met verdere stappen naar economische en monetaire eenwording. De Commissie zou dit graag in de EU-verdragen laten verankeren, en de blauwdruk bevat dan ook voorstellen om die te wijzigen. Welke afspraken er ook worden gemaakt, er moet altijd een evenwicht blijven tussen economische discipline en verantwoordelijkheid enerzijds en solidariteit anderzijds.

In de blauwdruk staat dat landen die voor economische en monetaire eenwording tekenen, sneller en daadkrachtiger moeten optreden dan de EU als geheel, maar altijd met respect voor het gezamenlijk beleid van de 27 EU-landen.

De EU-leiders reageerden hierop met het verzoek om tegen juni 2013 met concretere ideëen en voorstellen te komen.

Op de Europese Raad van 13 en 14 december werd ook ingegaan op EU-lidmaatschapsaanvragen, buitenlandse zaken en defensie. De Europese Commissie onderzoekt momenteel hoe de defensiesector in Europa efficiënter en concurrerender kan worden gemaakt.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links