Naršymo kelias

ES žengė dar vieną žingsnį bankų sąjungos link - 14/12/2012

ES vadovai

Gruodžio 13 d. į tradicinį metų pabaigos ES vadovų susitikimą Briuselyje susirinkę ES valstybių prezidentai ir ministrai pirmininkai žengė dar vieną žingsnį link euro zonos šalių bankų sąjungos.

Ankstyvą gruodžio 13 d. rytą finansų ministrams pasiekus susitarimą, ES vadovai tą pačią dieną uždegė žalią šviesą bankų sąjungai.

Pagal susitarimą Europos Centrinis Bankas (ECB) tiesiogiai prižiūrės euro zonos bankus. Tai gali būti daroma jau nuo 2014 m. sausio. Bendras priežiūros mechanizmas skirtas euro zonos narėms, tačiau prie jo gali prisijungti ir kitos ES šalys.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso džiaugėsi šiuo susitarimu, kuris, jo nuomone, rodo Europos Sąjungos ir euro zonos pasiryžimą veikti ryžtingai. „Neleisime, kad kuris nors iš 6000 euro zonos bankų būtų prastai prižiūrimas“, – pasakė jis.

Dabar reikia susitarti dėl bankų kapitalo taisyklių ir atskirų ES šalių bankų bei investicinių įmonių pertvarkymo bei indėlių garantijų sistemų standartizavimo. Šios srities pasiūlymus Europos Komisija pateiks 2013 m.

Kitas Europos Komisijos į darbotvarkę įtrauktas klausimas – ES glaudesnės sąjungos projektas DeutschEnglishfrançaisportuguês . Šiame lapkričio mėnesį pateiktame projekte išdėstyta, kaip siekti visiškos ekonominės, pinigų, biudžeto ir politinės integracijos. Glaudžiau koordinuojant būtų padedama užtikrinti, kad visai ES kylančios ekonominės problemos būtų sprendžiamos veiksmingiau.

Plane ES raginama per ateinančius 18 mėnesių padaryti tris dalykus:

  • įgyvendinti reformas, dėl kurių jau susitarta (arba baigiama susitarti) ir kuriomis siekiama gerinti ekonomikos ir biudžeto valdymą,
  • susitarti dėl įsikišimo, kai bankai patiria finansinių sunkumų, taisyklių,
  • patvirtinti ES 2014–2020 m. biudžetą DeutschEnglishfrançais .

Kreipdamasis Briuselyje į ES valstybių ir vyriausybių vadovus Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso pabrėžė būtinybę skubiai imtis projekte nurodytos veiklos. Jis paragino ES šalis tęsti savo reformas.

Be to, Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso paprašė ES vadovų susitarti dėl ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo būdų. Europos Komisija norėtų, kad šie dalykai būtų įrašyti pagrindinėse ES sutartyse, todėl projekte siūloma jas keisti. Sudarant naujus susitarimus reikės rasti pusiausvyrą tarp ekonominės disciplinos, atsakomybės ir solidarumo.

Projekte aiškinama, kad ekonominę ir pinigų sąjungą sudariusios šalys turi veikti greičiau ir ryžtingiau negu visa ES, tačiau tuo pat metu laikytis visoms 27 ES šalims taikomos politikos.

Susitikimo dalyviai paprašė iki 2013 m. birželio pateikti konkretesnių idėjų ir pasiūlymų.

Gruodžio 13–14 d. susitikime svarstyti ir ES narystės paraiškų, užsienio politikos ir gynybos klausimai. Europos Komisija šiuo metu ieško būdų, kaip padidinti ES gynybos sektoriaus efektyvumą ir konkurencingumą.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos