Cosán nascleanúna

An AE níos gaire anois d'aontas baincéireachta - 14/12/2012

Ceannairí an AE

A bhuí le huachtaráin agus príomhairí an AE tá tíortha an limistéir euro bogtha níos gaire d'aontas baincéireachta tar éis a gcruinniú deireadh bliana sa Bhruiséil an 13 Nollaig.

Tar éis do na hairí airgeadais teacht ar chomhaontú go luath ar maidin an 13 Nollaig, chuir na ceannairí in iúl níos deireanaí sa lá go bhfuil siad i bhfabhar aontas baincéireachta.

Is é a luaitear leis an gcomhaontú sin go mbeidh maoirseacht dhíreach ag an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) ar bhainc an limistéir euro, rud a d'fhéadfadh tarlú in Eanáir 2014. Ceapadh an sásra maoirseachta aonair do na tíortha sin sa limistéar euro, ach is féidir le tíortha eile san AE páirt a ghlacadh ann freisin.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, go raibh an-áthas air faoin gcomhaontú, agus dúirt sé gur léiriú atá ann go bhfuil an AE agus an limistéar euro dáiríre faoin gcás. 'Ní ghlacfar a thuilleadh le drochmhaoirseacht ar aon cheann de na 6 000 banc sa limistéar euro,' a dúirt sé.

Teastóidh comhaontú anois maidir le rialacha caipitil na mbanc, agus maidir le scéimeanna réitigh agus ráthaíochta taiscí bhainc thíortha éagsúla an AE a chaighdeánú. Cuirfidh an Coimisiún tograí ar aghaidh in 2013 maidir leis an méid sin a dhéanamh.

Chuir an Coimisiún Eorpach treoirphlean an AE le haghaidh aontas níos dlúithe DeutschEnglishfrançaisportuguês ar an gclár freisin. Seoladh an treoirphlean sin i mí na Samhna agus leagtar amach ann an tslí chuig comhtháthú iomlán eacnamaíoch, airgeadaíochta, buiséadach agus polaitíochta. Dá ndéanfaí comhordú breise sa réimse sin chinnteodh sé go ndéanfaí na freagairtí a thugtar ar fhadhbanna eacnamaíocha uile-AE a chomhordú agus go mbeadh siad níos éifeachtaí.

Iarrtar ar an AE 3 rud a dhéanamh sa tréimhse bliana go leith amach romhainn:

  • athchóirithe atá comhaontaithe cheana – nó ar tí a chomhaontú – maidir le rialachas eacnamaíoch agus buiséadach níos fearr a chur chun feidhme
  • teacht ar chomhaontú faoi rialacha chun teacht i gcabhair ar bhainc a bhfuil fadhbanna airgid acu
  • buiséad AE 2014-20 DeutschEnglishfrançais a cheadú.

Nuair a thug Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, a óráid os comhair cheannairí stáit agus rialtais an AE sa Bhruiséil, thug sé chun cuimhne dóibh go dteastaíonn beart práinneach i dtaobh an treoirphlean sin. D'áitigh sé ar thíortha an AE athchóirithe breise a dhéanamh.

D'iarr an tUachtarán Barroso ar cheannairí an AE teacht ar chomhaontú faoin tslí chuig aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta. Ba mhian leis an gCoimisiún go ndéanfaí an méid sin a chorprú i gconarthaí bunaidh an AE, sin le rá go moltar athruithe a dhéanamh ar na conarthaí sa treoirphlean. Aon socrú nua a bheadh ann, theastódh cothromaíocht a fháil idir an smacht agus freagracht eacnamaíoch agus an dlúthpháirtíocht.

Mínítear sa treoirphlean go bhfuil ar na tíortha a ghlacann le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta gníomhú níos tapa agus níos cinntithí ná an AE i gcoitinne, ach gan imeacht ó na beartais a dhéanann difear do na 27 mBallstát uile.

Iarradh ag an gcruinniú smaointe agus tograí níos beaichte ó thaobh uainíochta de a fháil faoi Mheitheamh 2013.

Sa chruinniú an 13 agus an 14 Nollaig, chuathas i ngleic freisin le hiarratais ar bhallraíocht AE, le saincheisteanna an bheartais eachtraigh agus leis an gcosaint. Tá iarrachtaí ar siúl ag an gCoimisiún faoi láthair le hearnáil cosanta na hEorpa a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos iomaíche.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links