Sti

EU tættere på bankunion - 14/12/2012

EU's ledere

EU's stats- og regeringschefer bragte eurolandene tættere på en bankunion på deres sidste årlige møde i Bruxelles den 13. december.

Ud på de små timer den 13. december blev finansministrene enige, og senere på dagen sagde stats- og regeringscheferne god for en bankunion.

Med aftalen får Den Europæiske Centralbank (ECB) direkte tilsyn med bankerne i euroområdet, i princippet fra januar 2014. Den fælles tilsynsmekanisme er skabt til landene i euroområdet, men andre EU-lande må også godt være med.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, hilste aftalen velkommen og sagde, at den viser, at EU og eurolandene tager opgaven alvorligt. "Vi vil ikke finde os i dårlig overvågning af en eneste af de 6 000 banker i euroområdet," udtalte han.

Der skal nu opnås enighed om kapitalkravene til banker og om standardisering af de enkelte EU-landes afviklings- og indskudsgarantiordninger for bankvæsenet. Kommissionen fremlægger i løbet af 2013 forslag om, hvordan det skal ske.

EU-Kommissionen havde også sat EU's udkast til en tættere union DeutschEnglishfrançaisportuguês på dagsordenen. Planen, der så dagens lys i november, lægger op til fuld økonomisk, monetær, budgetmæssig og politisk integration. Et tættere samarbejde vil hjælpe til med at sikre, at løsningerne på problemer, der rammer hele EU, bliver koordineret, så de virker bedre.

Ifølge planen skal EU gøre tre ting i det næste halvandet år:

  • gennemføre reformer, der allerede er vedtaget – eller ved at blive det – om bedre økonomisk og budgetmæssig styring
  • aftale regler for, hvordan der skal gribes ind, når banker har økonomiske problemer
  • godkende et EU-budget for 2014-2020 DeutschEnglishfrançais .

Da Kommissionens formand, José Manuel Barroso, holdt tale for EU's stats- og regeringschefer i Bruxelles, lagde han vægt på, at der skal gås hurtigt frem med denne plan. Han opfordrede EU-landene til at gå videre med deres reformer.

José Manuel Barroso opfordrede også EU's stats- og regeringschefer til at blive enige om, hvordan vi opnår den økonomiske og monetære union. Kommissionen vil gerne have, at den kommer til at indgå i EU's traktater, så udkastet indeholder traktatændringer. I en ny aftale skal der skabes ligevægt mellem økonomisk disciplin og ansvarlighed og solidaritet.

Planen forklarer, at de lande, der tilslutter sig den økonomiske og monetære union, skal gå hurtigere og mere beslutsomt frem end EU som helhed og samtidig holde sig loyalt til politikker, der berører alle 27 EU-lande.

På mødet blev der efterlyst mere konkrete tanker og forslag om tidsplanen senest i juni 2013.

På topmødet den 13. og 14. december blev der også diskuteret EU-medlemskab, udenrigspolitik og forsvar. Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan den europæiske forsvarssektor kan blive mere effektiv og konkurrencedygtig.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links