Navigačný riadok

Lídri EÚ budú diskutovať o užšej hospodárskej integrácii - 13/12/2012

Lídri EÚ

Prezidenti a predsedovia vlád členských štátov EÚ prerokujú na svojom obvyklom koncoročnom stretnutí, ktoré prebieha 13. a 14. decembra v Bruseli, návrh Európskej komisie pre užšiu hospodársku, menovú a bankovú úniu.

V nadväznosti na dohodu ministrov financií dosiahnutú v skorých ranných hodinách 13. decembra sa od lídrov členských štátov očakáva, že podporia plán bankovej únie. V praxi to bude znamenať, že Európska centrálna banka bude vykonávať priamy dohľad nad bankami eurozóny.

Prevod kompetencií od národných vlád na ECB už schválili ministri financií jednotlivých členských štátov. Ak tento plán odsúhlasia aj najvyšší predstavitelia krajín EÚ, banková únia by mohla začať fungovať už v januári 2014.

Európska komisia predložila na program rokovaní aj koncepciu užšej Únie DeutschEnglishfrançaisportuguês . Tento dokument zverejnený v novembri mapuje cestu k úplnej hospodárskej, menovej, rozpočtovej a politickej integrácii. Užšia spolupráca pomôže zabezpečiť, aby opatrenia zamerané na riešenie hospodárskych problémov, ktoré sa týkajú celej EÚ, boli koordinované a preto účinnejšie.

Podľa plánu má EÚ v priebehu nasledujúcich 18 mesiacov splniť tieto tri úlohy:

  • uskutočniť už dohodnuté alebo naplánované reformy týkajúce sa lepšieho hospodárskeho a rozpočtového riadenia;
  • dohodnúť sa na pravidlách intervencie v prípade bánk s finančnými ťažkosťami;
  • schváliť rozpočet EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 DeutschEnglishfrançais .

Predseda Komisie José Manuel Barroso sa vo svojom prejave adresovanom hlavám štátov a predsedom vlád členských štátov bude sústrediť na potrebu plnenia návrhov uvedených v tejto koncepcii.

Bude naliehať na členské štáty EÚ, aby pokračovali v reformách a požiada vedúcich predstaviteľov, aby prijali rozhodnutia o kľúčových iniciatívach, medzi ktoré patrí aj banková únia.

Predseda Barroso vyzve lídrov členských štátov, aby sa dohodli na ceste k hospodárskej a menovej únii. Keďže Komisia chce, aby boli tieto záväzky zakotvené v základných zmluvách, súčasťou koncepcie je aj ich zmena. Akékoľvek nové usporiadanie musí zlučovať hospodársku disciplínu a zodpovednosť so solidaritou.

V koncepcii sa vysvetľuje, že krajiny, ktoré pristúpia k hospodárskej a menovej únii, budú musieť v porovnaní s Úniou ako celkom konať rýchlejšie a rozhodnejšie, pričom sa budú naďalej zúčastňovať politík týkajúcich sa všetkých 27 členských štátov EÚ.

Samit sa navyše bude zaoberať žiadosťami o členstvo v EÚ, ako aj otázkami zahraničnej politiky a obrany. Komisia v súčasnosti analyzuje možnosti zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti obranného sektora EÚ.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy