Ścieżka nawigacji

Przywódcy krajów UE debatują nad zacieśnieniem współpracy gospodarczej - 13/12/2012

Przywódcy krajów UE

W dniach 13–14 grudnia głowy państw i rządów krajów UE spotkają się w Brukseli na posiedzeniu zamykającym rok, na którym Komisja Europejska przedstawi swoją wizję ściślejszej unii gospodarczej, walutowej i bankowej.

W następstwie porozumienia między ministrami finansów, 13 grudnia przywódcy krajów UE zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na unię bankową, która umożliwi Europejskiemu Bankowi Centralnemu bezpośredni nadzór nad bankami strefy euro.

Ministrowie finansów krajów UE już zatwierdzili to przekazanie kompetencji przez rządy krajowe na rzecz EBC. Jeżeli głowy państw i rządów zatwierdzą ten plan, nowy system mógłby zacząć funkcjonować już w styczniu 2014 r.

Komisja Europejska umieściła również w programie posiedzenia dyskusję nad planem ściślejszej integracji unijnej DeutschEnglishfrançaisportuguês . Przyjęty w listopadzie plan wskazuję drogę ku pełnej integracji gospodarczej, walutowej, budżetowej i politycznej. Ściślejsza koordynacja w tych obszarach umożliwiłaby skuteczniejsze reagowanie na ogólnounijne problemy o podłożu gospodarczym.

Plan zakłada podjęcie przez UE w ciągu następnych 18 miesięcy działań trojakiego rodzaju:

  • zrealizowanie już uzgodnionych reform (jak również tych, które są właśnie uzgadniane) w zakresie zarządzania gospodarczego i budżetowego
  • ustanowienie zasad interwencji w stosunku do banków, które mają kłopoty finansowe
  • zatwierdzenie budżetu UE na lata 2014–20 DeutschEnglishfrançais .

W swojej przemowie skierowanej do przywódców krajów UE zgromadzonych na szczycie w Brukseli przewodniczący Komisji José Manuel Barroso położy nacisk na potrzebę podjęcia w związku z tym planem pilnych działań.

Państwa UE wezwie do kontynuowania reform, a ich przywódców – do podjęcia decyzji w sprawie najważniejszych inicjatyw takich jak unia bankowa.

José Manuel Barroso zwróci się do nich również o osiągnięcie porozumienia w kwestii poszczególnych kroków prowadzących do unii gospodarczej i walutowej. Komisji zależy na wpisaniu efektu ustaleń do najważniejszych traktatów UE, stąd też jej plan przewiduje zmiany w traktatach. Wszelkie nowe uzgodnienia musiałyby zapewnić równowagę między dyscypliną i odpowiedzialnością na płaszczyźnie gospodarczej a zasadą solidarności.

W planie wyjaśniono, że kraje przystępujące do unii gospodarczej i walutowej muszą działać szybciej i w sposób bardziej zdecydowany niż UE jako całość, nie zaniedbując przy tym realizacji strategii politycznych przyjętych dla wszystkich państw członkowskich.

Inne kwestie przewidziane w programie posiedzenia w Brukseli to wnioski o członkostwo w UE oraz sprawy z zakresu polityki zagranicznej i obrony. Komisja zastanawia się obecnie, w jaki sposób można uczynić europejski sektor obrony bardziej wydajnym i konkurencyjnym.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki