Kruimelpad

EU-leiders bespreken nauwere economische samenwerking - 13/12/2012

EU-leiders

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU komen zoals steeds aan het eind van het jaar in Brussel bij elkaar, deze keer op 13 en 14 december. Dit jaar ligt daar de visie van de Europese Commissie voor een nauwere economische, financiële en bancaire unie op tafel.

Op 13 december bereikten de ministers van financiën al snel overeenstemming, waarna de leiders groen licht werd gevraagd voor een bankenunie waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) rechtstreeks toezicht kan houden op banken in de eurozone.

De overdracht van bepaalde bevoegdheden van de nationale overheid naar de ECB hebben de minsters van de financiën al goedgekeurd. Stemmen de EU-staatshoofden en regeringsleiders hier ook mee in, dan kan het systeem al in januari 2014 van start gaan.

De Europese Commissie brengt ook een EU-blauwdruk voor een hechtere unie DeutschEnglishfrançaisportuguês ter tafel. Dit voorstel, dat in november voor het eerst werd gepresenteerd, zet de route uit naar volledige economische, monetaire, begrotings- en politieke eenwording vanuit het idee dat door een betere coördinatie economische problemen op Europese schaal ook gecoördineerd en dus efficiënter worden aangepakt.

In het plan wordt de EU aangespoord om de komende 18 maanden drie dingen voorrang te geven:

  • de al afgesproken (of op stapel staande) hervormingen in de sfeer van economie en begroting
  • regels voor ingrijpen bij banken in financiële moeilijkheden
  • een EU-begroting voor 2014-2020 DeutschEnglishfrançais.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso zal bij zijn toespraak tot de staatshoofden en regeringsleiders in Brussel nogmaals duidelijk maken dat de maatregelen in deze blauwdruk zeer dringend zijn.

Hij zal de EU-landen aansporen om verder te hervormen en de leiders vragen een beslissing te nemen over de belangrijkste initiatieven, zoals de bankenunie.

Bovendien hoopt Barroso dat zij zullen instemmen met verdere stappen naar een economische en monetaire unie. De Commissie zou dit graag in de EU-verdragen laten verankeren, en de blauwdruk bevat dan ook voorstellen om die te wijzigen. Welke regeling er ook getroffen wordt, economische discipline en verantwoordelijkheid mogen niet ten koste gaan van de solidariteit.

In de blauwdruk staat dat landen die een economische en monetaire unie willen aangaan, sneller en daadkrachtiger moeten optreden dan de EU als geheel, zij het steeds met respect voor het beleid van alle 27 EU-landen samen.

Op 13 en 14 december zullen ook aanvragen voor het EU-lidmaatschap, buitenlandse zaken en defensie worden besproken. De Commissie onderzoekt momenteel hoe de defensiesector in Europa efficiënter en concurrerender kan worden gemaakt.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links