Navigatsioonitee

ELi juhid arutavad tihedamat majandusintegratsiooni - 13/12/2012

ELi juhid

13. ja 14. detsembril Brüsselis toimuval tavapärasel aastalõpukohtumisel saavad ELi liikmesriikide presidendid ja peaministrid teada, milline on Euroopa Komisjoni nägemus tihedamast majandus-, rahandus- ja pangandusliidust.

13. detsembri esimestel tundidel jõudsid rahandusministrid kokkuleppeni, mille alusel palutakse ELi riigi- ja valitsusjuhtidel näidata rohelist tuld pangandusliidu loomisele. Sellega nähakse ette Euroopa Keskapanga (EKP) otsene järelevaleve euroala pankade üle.

Riikide rahandusministrid on juba leppinud kokku volituste ülekandmises riikide valitsustelt Euroopa Keskpangale. Kui nende ülemused ehk ELi riigi- ja valitsusjuhid kava heaks kiidavad, võib süsteem jaanuaris 2014 toimima hakata.

Euroopa Komisjon on päevakorda lisanud ka tihedama liidu tegevuskava DeutschEnglishfrançaisportuguês . Novembris algatatud tegevuskava käsitleb samme majanduslikuks, rahanduslikuks, eelarvealaseks ja poliitiliseks integratsiooniks. Tihedam koostöö asjaomastes valdkondades aitab tagada koordineerituma ja tõhusama reageerimise kogu ELi hõlmavatele majandusprobleemidele.

Tegevuskava kohaselt peaks EL järgmise 18 kuu jooksul astuma järgmised kolm sammu:

  • rakendama paremat majanduse ja eelarve juhtimist käsitlevad reformid, milles on juba kokku lepitud (või on menetlemisel);
  • leppima kokku eeskirjades, mis käsitlevad sekkumist juhul, kui pangad satuvad rahalistesse raskustesse;
  • kiitma heaks ELi eelarve aastateks 2014–2020 DeutschEnglishfrançais .

Brüsselis ELi riigi- ja valitsusjuhtide poole pöördudes rõhutab komisjoni president José Manuel Barroso vajadust eespool nimetatud tegevuskavaga seotud kiirete meetmete järele.

Ta kutsub ELi liikmesriike tungivalt üles jätkama oma reformide elluviimist ning nende juhte võtma vastu esmatähtsate algatustega (nt pangandusliiduga) seotud otsuseid.

Samuti soovib president Barroso, et ELi riigi- ning valitsusjuhid lepiksid kokku majandus- ja rahaliiduni jõudmiseni viivates sammudes. Komisjon tahaks seda näha ELi aluslepingute osana ning seepärast on tegevuskavas esitatud ka ettepanekud aluslepingute muutmiseks. Mis tahes uus kord peaks looma tasakaalu majandusdistsipliini, vastutuse ja solidaarsuse vahel.

Tegevuskavas selgitatakse, et majandus- ja rahaliiduga ühinevad riigid peavad tegutsema kiiremini ning otsustavamalt kui EL tervikuna, jäädes samas kindlaks kõiki 27 ELi liikmesriiki hõlmavale poliitikale.

13. ja 14. detsembril toimuva kohtumise raames käsitletakse ka ELi liikmesuse taotlusi, välispoliitilisi küsimusi ning kaitsepoliitikat. Komisjoni praegune eesmärk on muuta Euroopa kaitsesektor tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad