Sti

Tættere økonomisk integration til debat blandt EU's ledere - 13/12/2012

EU's ledere

EU's stats- og regeringschefer skal se på EU-Kommissionens udspil til tættere økonomisk, monetær og bankunion, når de samles til det sidste årlige møde i Bruxelles den 13. og 14. december.

Den 13. december blev finansministrene ud på de små timer enige, og nu bliver lederne bedt om at give grønt lys til en bankunion. Dermed får Den Europæiske Centralbank (ECB) direkte tilsyn med bankerne i euroområdet.

Finansministrene er allerede blevet enige om, at tilsynet skal flyttes fra de enkelte lande til ECB. Hvis deres chefer – EU's stats- og regeringschefer – bakker op om planen, kan systemet være køreklart i januar 2014.

EU-Kommissionen sætter også EU's udkast til en tættere union DeutschEnglishfrançaisportuguês på dagsordenen. Planen, der så dagens lys i november, lægger op til fuld økonomisk, monetær, budgetmæssig og politisk integration. Et tættere samarbejde vil hjælpe til med at sikre, at løsningerne på problemer, der rammer hele EU, bliver koordineret, så de virker bedre.

Ifølge planen skal EU gøre tre ting i det næste halvandet år:

  • gennemføre reformer, der allerede er vedtaget – eller ved at blive det – om bedre økonomisk og budgetmæssig styring
  • aftale regler for, hvordan der skal gribes ind, når banker har økonomiske problemer
  • godkende et EU-budget for 2014-2020 DeutschEnglishfrançais .

Når Kommissionens formand, José Manuel Barroso, holder tale for EU's stats- og regeringschefer i Bruxelles, vil han lægge vægt på, at der skal gås hurtigt frem med denne plan.

Han vil opfordre EU-landene til at gå videre med deres reformer og tage beslutninger om de vigtigste initiativer, f.eks. bankunionen.

José Manuel Barroso vil også opfordre EU's stats- og regeringschefer til at blive enige om, hvordan vi opnår den økonomiske og monetære union. Kommissionen vil gerne have, at den kommer til at indgå i EU's traktater, så udkastet indeholder traktatændringer. I en ny aftale skal der skabes ligevægt mellem økonomisk disciplin og ansvarlighed og solidaritet.

Planen forklarer, at de lande, der tilslutter sig den økonomiske og monetære union, skal gå hurtigere og mere beslutsomt frem end EU som helhed og samtidig holde sig loyalt til politikker, der berører alle 27 EU-lande.

På topmødet den 13. og 14. december skal der også diskuteres EU-medlemskab, udenrigspolitik og forsvar. Kommissionen undersøger i øjeblikket, hvordan den europæiske forsvarssektor kan blive mere effektiv og konkurrencedygtig.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links