Cesta

Na zasedání v Bruselu se projednává užší hospodářská integrace - 13/12/2012

Vedoucí představitelé EU

Prezidenti a předsedové vlád členských států EU zasednou 13. a 14. prosince k poslednímu letošnímu jednání. Na pořadu je návrh Evropské komise na užší hospodářskou, měnovou a bankovní unii.

Na základě dohody mezi ministry financí, která byla uzavřena časně ráno 13. prosince, budou vedoucí představitelé vyzváni, aby posvětili návrh na vytvoření bankovní unie, jejímž prostřednictvím bude Evropská centrální banka přímo dohlížet na banky eurozóny.

Převod pravomoci z členských států na Evropskou centrální banku byl již ministry financí schválen. Pokud plán schválí i šéfové vlád členských zemí, systém by mohl začít fungovat v lednu 2014.

Evropská komise rovněž předkládá k projednání plán na těsnější Unii DeutschEnglishfrançaisportuguês . Související jednání byla zahájena v listopadu. Jedná se o strategii úplné hospodářské, měnové, rozpočtové a politické integrace. Užší koordinace by měla zajistit, že řešení hospodářských problémů v EU bude napříště jednotné a účinnější.

Podle plánu by EU měla v následujících 18 měsících:

  • provést reformy, jež se týkají zlepšení správy ekonomických a rozpočtových záležitostí a které již byly schváleny nebo se připravují
  • dohodnout se na podobě opatření přijímaných v případech, kdy se banky dostanou do finanční tísně
  • schválit rozpočet EU na období 2014–2020 DeutschEnglishfrançais .

Předseda Komise José Manuel Barroso hodlá v proslovu k představitelům států zdůraznit, jak důležité je návrh prosadit.

Bude apelovat na členské státy, aby pokračovaly v reformách, a na jejich vedoucí představitele, aby přijali rozhodnutí o klíčových iniciativách, jako je například bankovní unie.

Předseda Barroso rovněž požádá vedoucí představitele EU, aby se dohodli na dalších krocích směrem k hospodářské a měnové unii. Komise navrhuje, aby byl výsledek zanesen do zákládajících smluv EU. To znamená, že budou muset být pozměněny. Veškerá nová ujednání pak budou muset být v souladu s principy hospodářské kázně, odpovědnosti a solidarity.

Návrh uvádí, že země, které k hospodářské a měnové unii přistoupí, musí jednat rychleji a rozhodněji než EU jako celek a zároveň respektovat politiky, jimiž se řídí celý blok.

Na zasedání ve dnech 13. a 14. prosince se bude rovněž jednat o žádostech o členství v EU a o otázkách zahraniční politiky a obrany. Komise v současné době pracuje na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti obranného sektoru Unie.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy