Sökväg

Hårdare tag mot skatteflykt - 11/12/2012

En miniräknare, en penna och ett par glasögon på ett kalkylblad © iStockphoto

EU-länderna går varje år miste om cirka 1 000 miljarder euro i skatteintäkter på grund av skatteflykt och skatteplanering. En ny handlingsplan ska ta itu med företag och enskilda som inte vill betala.

Handlingsplanen mot skattebedrägerier och skatteflykt innehåller åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att åtgärda problemen och kräva tillbaka pengar.

EU rekommenderar att starta med åtgärder mot skatteparadis och de teknikaliteter som vissa företag utnyttjar för att komma undan skatt.

EU-länderna har i dag olika definitioner av vad som är ett skatteparadis och har därför olika regler för att ta itu med dem. Det betyder att transaktioner med ett skatteparadis kan gå via de länder som har den ”snällaste” lagstiftningen.

Om medlemsländerna följer samma strategi när de upptäcker ett skatteparadis hindrar det skatteflyktingar från att dra nytta av skillnaderna mellan de olika nationella systemen.

EU vill att länderna ställer samman svarta listor över skatteparadis. Det skickar en tydlig signal och kan följas av ändringar i eventuella skatteavtal med de aktuella länderna. Det kommer i sin tur att avskräcka investerarna.

För att stoppa skattesmitande företag ska medlemsländerna dessutom stärka gällande dubbelbeskattningsavtal. Syftet med sådana avtal är att företag som är verksamma i två länder ska slippa betala skatt i båda. Men kryphål gör att vissa företag missbrukar avtalen och inte betalar någon skatt alls.

Detta sätt att undvika skatt – så kallad aggressiv skatteplanering – har blivit vanligare. Därför ska länderna ta itu med de rättsliga teknikaliteter som gör sådan planering möjlig.

Men om länderna försöker lösa problemen på egen hand är risken att företagen bara flyttar någon annanstans. EU-länderna måste därför agera gemensamt för att täppa till luckorna i lagen. Inget land ska förlora skatteintäkter på att man agerar på egen hand.

EU-kommissionen ska följa upp hur rekommendationerna efterlevs och utöva påtryckningar på de länder där utvecklingen går för långsamt.

Nästa steg är att Europaparlamentet och finansministrarna i rådet godkänner planen.

Under tiden kommer kommissionen att ta fram förslag till fler initiativ för att bekämpa skatteflykt, t.ex.

  • riktlinjer för relationerna mellan skatteförvaltningar och skattebetalare
  • ett EU-skatteregistreringsnummer
  • en översyn över bestämmelserna mot skattefusk i EU-rätten
  • riktlinjer för hur man spårar penningflöden.

EU:s arbete mot skattebedrägerier och skatteflykt Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar