Navigacijska pot

EU ostro proti davčnim utajam - 11/12/2012

Kalkulator in očala na finančnem poročilu © iStockphoto

Zaradi davčnih utaj in izogibanja plačevanju davkov države EU vsako leto izgubijo približno bilijon evrov. Novi akcijski načrt spodbuja države članice k sodelovanju v boju proti podjetjem in fizičnim osebam, ki ne plačujejo pošteno svojega deleža.

Akcijski načrt za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom določa kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe za rešitev problematike in izterjavo dolgovanega denarja.

Evropska komisija najprej predlaga sprejetje ukrepov proti davčnim oazam in praksam, ki jih uporabljajo nekatera podjetja pri izogibanju plačevanja davkov.

Države članice EU različno opredeljujejo davčne oaze in poznajo različne predpise glede njihove obravnave. To pomeni, da je transakcije, povezane z davčnimi oazami, mogoče izvesti prek držav z manj strogo zakonodajo.

S skupnim pristopom – najprej opredelitev davčnih oaz in nato sprejetje ustreznih ukrepov – bi davčnim utajevalcem preprečili izkoriščanje razlik med davčnimi sistemi držav članic.

EU priporoča, da države pripravijo črni seznam davčnih oaz. S tem bi EU vsem poslala odločno sporočilo. Temu bi lahko sledile spremembe katerega koli veljavnega davčnega sporazuma, kar bi odvrnilo morebitne vlagatelje.

Države EU morajo najprej okrepiti veljavne konvencije o dvojnem obdavčevanju, da bi podjetjem preprečile izogibanje plačevanja davkov. Na podlagi teh konvencij podjetja, ki poslujejo v več državah, plačujejo davke samo v eni, vendar pravne vrzeli omogočajo njihovo zlorabo in nekatera podjetja davkov sploh ne plačujejo.

Tovrstnega izogibanja plačevanja davkov (poimenovanega tudi „agresivno davčno načrtovanje“) je čedalje več, zato akcijski načrt predlaga načine za odpravo pravnih formalnosti, ki to omogočajo.

Če se bo vsaka država davčne problematike lotila sama, obstaja nevarnost, da bodo podjetja preprosto odšla drugam. Vrzeli je treba opdraviti s skupno strategijo na ravni EU in tako preprečiti, da bi države članice, ki želijo te probleme odpraviti, izgubile denar.

Evropska komisija bo spremljala izvajanje teh priporočil in opozarjala tiste države, ki bodo imele težave pri njihovem uveljavljanju.

Akcijski načrt morata odobriti še Evropski parlament in Svet finančnih ministrov EU.

Komisija si bo medtem prizadevala za pripravo drugih predlogov proti davčnim utajam, med njimi:

  • kodeks za davkoplačevalce,
  • davčna identifikacijska številka EU,
  • pregled določb o preprečevanju zlorab v zakonodaji EU,
  • smernice za sledenje denarnim tokovom.

Akcijski načrt EU za preprečevanje davčnih goljufij in davčnih utaj Deutsch (de) English (en) français (fr)

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave