Navigačný riadok

EÚ pritvrdzuje v boji proti daňovým únikom - 11/12/2012

Kalkulačka a okuliare na finančnej správe © iStockphoto

EÚ prichádza v dôsledku daňových únikov a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti o približne 1 bilión EUR ročne. Nový akčný plán podporuje európske vlády v spolupráci pri dôrazných zásahoch proti podnikom aj jednotlivcom, ktorí si neplnia svoje daňové povinnosti.

Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom obsahuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia zamerané na riešenie týchto problémov a spôsoby vymoženia daňových nedoplatkov.

EÚ odporúča začať kampaň opatreniami proti daňovým rajom a úpravou technických detailov, ktoré niektoré spoločnosti využívajú v snahe vyhnúť sa plateniu dane.

Krajiny EÚ uplatňujú v prístupe k daňovým rajom odlišné normy, a preto sú rôzne aj pravidlá upravujúce vzťah k nim. To znamená, že akékoľvek transakcie spojené s daňovými rajmi môžu smerovať cez krajiny s najmiernejšími právnymi predpismi.

Uplatňovaním rovnakého prístupu k identifikácii daňových rajov a následnému postupu voči nim by krajiny znemožnili neplatičom zneužívať rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami.

EÚ odporúča členským štátom, aby zostavili čiernu listinu krajín, ktoré pôsobia ako daňové raje. Takýto postup by vyslal silný signál, ktorý by mohol pomôcť k zmene existujúcich dohôd v oblasti daní a následne odradiť investorov.

Ak chcú členské štáty EÚ prinútiť spoločnosti, aby sa nevyhýbali plateniu daní, mali by najprv posilniť súčasné dohovory o dvojitom zdanení, ktoré zabraňujú duplicitnému zdaneniu spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách. Niektoré spoločnosti však využívajú medzery v dohovoroch o zamedzení dvojitého zdanenia a neplatia vôbec žiadnu daň.

Podnikateľské subjekty túto formu vyhýbania sa daňovým povinnostiam, známu ako „agresívne daňové plánovanie“, využívajú v čoraz väčšej miere. V akčnom pláne sa preto odporúčajú spôsoby riešenia právnych ustanovení, ktoré ju umožňujú.

Krajiny, ktoré sa snažia riešiť problém samostatne riskujú, že spoločnosti sa jednoducho premiestnia do inej krajiny. EÚ musí odpovedať ako celok, aby odstránila nedostatky a zabezpečila, že žiadna krajina nebude finančne doplácať na to, že sa rozhodla tento problém riešiť.

Európska komisia bude sledovať uskutočňovanie týchto odporúčaní a vytvárať nátlak na tie krajiny, ktoré v tejto oblasti napredujú pomaly.

Komisia svoj plán teraz postúpi Európskemu parlamentu a ministrom financií EÚ na schválenie.

Zároveň vypracuje návrhy na ďalšie iniciatívy na boj proti daňovým únikom, medzi ktorými sú:

  • Kódex daňovníka
  • Daňové identifikačné číslo EÚ
  • Preskúmanie ustanovení proti zneužívaniu daňového systému v právnych predpisoch EÚ
  • Usmernenia pre sledovanie finančných tokov.

Činnosť EÚ v oblasti boja proti daňovým podvodom a únikom Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy