Ścieżka nawigacji

UE zaostrza walkę z nadużyciami podatkowymi - 11/12/2012

Kalkulator i okulary położone na sprawozdaniu finansowym © iStockphoto

Z powodu oszustw fiansowych co roku UE ponosi straty rzędu biliona euro. Nowy plan działania zachęca rządy europejskie do bardziej skoordynowanej i stanowczej reakcji na zachowania przedsiębiorstw i osób fizycznych, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Plan działania dotyczący zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od płacenia podatków określa środki krótko-, średnio- i długoterminowe umożliwiające rozwiązanie tego problemu i odzyskanie pieniędzy.

UE zaleca rozpocząć od działań skierowanych przeciwko rajom podatkowym i wskazuje sposoby rozwiązywania kwestii formalno-prawnych, które niektóre firmy wykorzystują, by uchylić się od płacenia podatków.

Normy określające pojęcie raju podatkowego różnią się w poszczególnych krajach UE, wskutek czego różne są zasady reagowania na to zjawisko. Oznacza to, że wszelkie transakcje z rajami podatkowymi mogą być realizowane za pośrednictwem krajów, w których obowiązują łagodniejsze przepisy.

Jednakowe kryteria określające raje podatkowe – a następnie reakcja wobec nich – uniemożliwiałyby tym, którzy obchodzą prawo podatkowe, wykorzystywanie różnic pomiędzy systemami krajowymi.

UE zaleca wszystkim krajom sporządzenie „czarnej listy” miejsc, które działają jako raje podatkowe. Stanowiłoby to wyraźny sygnał, który mógłby pociągnąć za sobą zmianę istniejących umów podatkowych. To z kolei mogłoby zniechęcić inwestorów do inwestowania w takich miejscach.

Aby powstrzymać przedsiębiorstwa od uchylania się od płacenia podatków, kraje UE powinny w pierwszej kolejności zaostrzyć przepisy obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te mają zapobiegać sytuacjom, w których firmy działające np. w dwóch krajach musiałyby opłacać podatek w każdym z nich. Jednak istniejące luki prawne umożliwiają niektórym przedsiębiorstwom niewłaściwe wykorzystywanie przepisów umów w celu zupełnego uchylenia się od płacenia podatków.

W związku z nasileniem się tego typu praktyk – nazywanych eufemistycznie „agresywnym planowaniem podatkowym” – w planie działania zalecono sposoby rozwiązywania kwestii formalno-prawnych, które takie zachowania umożliwiają.

Kraje, które chciałyby rozwiązać ten problem w pojedynkę, narażają się na ryzyko, że przedsiębiorstwa po prostu przeniosą swoją działalność do innego miejsca. Aby wyeliminować luki i zagwarantować, że żaden kraj nie poniesie strat finansowych związanych z rozwiązywaniem problemu, potrzebne jest działanie na szczeblu całej UE.

Komisja Europejska będzie monitorować wdrażanie przedstawionych zaleceń i wywierać nacisk na kraje, których postępy w tej dziedzinie są za słabe.

Plan ten będzie teraz musiał zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i unijnych ministrów finansów.

Równocześnie Komisja będzie pracować nad propozycjami dodatkowych inicjatyw dotyczących zwalczania oszustw podatkowych. Propozycje te obejmują:

  • kodeks podatników
  • unijny numer identyfikacji podatkowej
  • przegląd przepisów UE w zakresie zwalczania nadużyć
  • wytyczne w zakresie monitorowania przepływów pieniężnych.

Walka UE z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od płacenia podatków Deutsch (de) English (en) français (fr)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki