Kruimelpad

EU pakt belastingontduiking stevig aan - 11/12/2012

Rekenmachine en bril op een financieel verslag © iStockphoto

Elk jaar lopen de overheden in de EU door belastingontduiking en -ontwijking ongeveer 1 biljoen euro aan inkomsten mis. Een nieuw actieplan stimuleert Europese regeringen om bedrijven en particulieren aan te pakken die zich aan de belastingen onttrekken.

De EU heeft een plan voor de bestrijding van belastingfraude en -ontduiking opgesteld. De bedoeling is om met maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn weer de hand te leggen op de misgelopen belastinginkomsten.

Allereerst wordt de strijd aangebonden met de belastingparadijzen en de trucs waarmee bepaalde bedrijven belastingen ontlopen.

De EU-landen hanteren nu nog uiteenlopende definities van het begrip belastingparadijs, waardoor de regels niet overal even streng zijn. Daarvan profiteren bedrijven door transacties via het land met de meest soepele wetgeving te laten verlopen.

Als het begrip overal op dezelfde manier wordt uitgelegd en er ook op dezelfde manier tegen wordt opgetreden, wordt misbruik van de verschillen tussen belastingsstelsels onmogelijk.

De EU raadt de lidstaten aan een zwarte lijst op te stellen van belastingparadijzen. Daarvan zou een krachtig signaal uitgaan. Later zouden ook eventuele belastingverdragen met die landen kunnen worden veranderd. Dat moet investeerders afschrikken.

Om belastingontwijking voor bedrijven minder interessant te maken, moeten de EU-landen de bestaande verdragen ter voorkoming van dubbele belasting aanscherpen. Die moeten eigenlijk voorkomen dat bedrijven die in meerdere landen actief zijn, dubbel belasting betalen. Maar bepaalde bedrijven maken misbruik van de achterdeurtjes in deze verdragen, waardoor zij helemaal geen belasting betalen.

Deze vorm van belastingontwijking, eufemistisch aangeduid als "agressieve belastingplanning", is sterk in opmars. Het actieplan moet een einde maken aan de juridische trucs die dit mogelijk maken.

Als elk EU-land het probleem op eigen houtje zou aanpakken, zouden de betrokken bedrijven zich gewoon elders gaan vestigen. Daarom is een EU-wijde aanpak op zijn plaats, zodat de mazen in het net kunnen worden gedicht en geen enkel land financieel de dupe wordt.

De Europese Commissie moet nagaan of de aanbevelingen worden opgevolgd en druk uitoefenen op landen die niet snel genoeg reageren.

Het plan gaat nu ter goedkeuring naar het Europees Parlement en de EU-ministers van financiën.

Intussen werkt de Commissie aan nieuwe initiatieven tegen belastingontduiking, zoals:

  • een deontologische code voor belastingbetalers
  • een fiscaal identificatienummer voor de hele EU
  • een herziening van de anti-misbruikbepalingen in de EU-wetgeving
  • richtsnoeren inzake het traceren van geldstromen.

EU-aanpak van belastingontduiking en -ontwijking Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links