Navigācijas ceļš

ES asi vēršas pret nodokļu nemaksāšanu - 11/12/2012

Uz finanšu pārskata novietots kalkulators un brilles © iStockphoto

Nodokļu nemaksāšana katru gadu Eiropas Savienībā rada zaudējumus viena triljona eiro apmērā. ES ar jaunu rīcības plānu mudina ES dalībvalstis uz sadarbību, lai tās kopīgiem spēkiem vērstos pret uzņēmumiem un personām, kuras nemaksā savu nodokļu daļu.

Rīcības plānā cīņai pret nodokļu nemaksāšanu izklāstīti īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumi, kuru mērķis ir risināt problēmu un atgūt nesamaksāto naudu.

ES ierosina kampaņu sākt ar rīcību pret nodokļu oāzēm, pret dažu uzņēmumu izmantotajām metodēm, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas.

Pašlaik ES valstīs ir atšķirīgi kritēriji, pēc kuriem definē nodokļu oāzes, un tādēļ atšķiras arī tās regulējošie noteikumi. Tas nozīmē, ka darījumus, kuros iesaistītas nodokļu oāzes, var īstenot valstīs, kur ir visiecietīgākā likumdošana.

Lai nodokļu nemaksātāji vairs nevarētu savā labā izmantot atšķirības valstu sistēmās, ir vajadzīga tā pati pieeja, kas paredz nodokļu oāžu atpazīšanu un attiecīgu rīcību.

ES ierosina, lai valstis sagatavotu melnos sarakstus, kur būtu uzskaitītas par nodokļu oāzēm izmantotās vietas. Tas būtu stingrs brīdinājums, kam, iespējams, sekotu labojumi šobrīd spēkā esošajos nodokļu līgumos. Tas savukārt atturētu ieguldītājus.

Lai atturētu uzņēmumus no nodokļu nemaksāšanas, ES valstīm vispirms ir jānostiprina pašreiz spēkā esošie līgumi par neaplikšanu ar nodokļiem divkārt. Tomēr daži uzņēmumi šos līgumus piemēro nepareizi un nemaksā vispār nekādu nodokli, tāpēc ka likumdošanā ir nepilnības.

Pēdējā laikā šāda veida nodokļu nemaksāšana, saukta arī par “agresīvu nodokļu plānošanu”, ir vērsusies plašumā, un rīcības plānā ierosināts, kā novērst šīs likumu nepilnības, kurām pateicoties tas ir iespējams.

Ja valstis risinājumu šai problēmai nemeklēs kopīgi, ir risks, ka uzņēmumus vienkārši pārvietos. Ir vajadzīga ES mēroga rīcība, lai likvidētu nepilnības un nodrošinātu, ka neviena valsts, kura veikusi pasākumus, lai risinātu šo problēmu, finansiāli neko nezaudētu.

Eiropas Komisija uzraudzīs, kā tiks īstenoti šie ieteikumi, un gādās par to īstenošanu valstīs, kur ir lēns progress.

Šis plāns tagad ir nosūtīts apstiprināšanai Eiropas Parlamentā un ES finanšu ministru padomē.

Tajā pašā laikā, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu, Komisija sagatavos arī priekšlikumus par citām iniciatīvām. Šeit minētas dažas no tām.

  • Nodokļu maksātāju kodekss
  • ES nodokļu identifikācijas numurs
  • ES tiesībās paredzēto ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteikumu pārskatīšana
  • Pamatnostādnes par naudas plūsmu izsekošanu.

ES rīcība cīņai pret nodokļu nemaksāšanu Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites