Naršymo kelias

ES griežtina kovos su mokesčių vengimu priemones - 11/12/2012

Skaičiuotuvas ir akiniai ant finansinės ataskaitos © iStockphoto

Dėl mokesčių vengimo ir slėpimo į ES šalių biudžetus kasmet nesurenkama apie trilijonas eurų. Pagal naują veiksmų planą šalių vyriausybės skatinamos bendradarbiauti, kad prieš savo dalies nemokančias įmones ir asmenis būtų imtasi atitinkamų priemonių.

Kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu veiksmų plane nustatytos artimiausio ir vidutinės trukmės laikotarpio bei ilgalaikės priemonės, skirtos šiai problemai įveikti ir atgauti nesurinktas lėšas.

ES rekomenduoja, kad pirmiausia būtų imtasi veiksmų prieš „mokesčių rojus“ bei pradėtos šalinti techninės spragos, kuriomis naudodamosi kai kurios įmonės vengia mokėti mokesčius.

Šiuo metu ES šalyse skirtingai suprantama, kas yra „mokesčių rojus“, todėl ir kovos su šiuo reiškiniu taisyklės skirtingos. Tai reiškia, kad visi su „mokesčių rojais“ susiję sandoriai gali būti sudaromi naudojantis šalių, kuriuose teisės aktai švelniausi, sistemomis.

Įvedus vienodą „mokesčių rojų“ nustatymo ir vėliau jiems taikytinų priemonių tvarką mokesčių vengėjai nebegalėtų piktnaudžiauti teisiniais skirtumais įvairiose šalyse.

ES rekomenduoja, kad šalys parengtų teritorijų, kuriose sudarytos „mokesčių rojaus“ sąlygos, juodąjį sąrašą. Tai būtų nedviprasmiškas signalas, po kurio galėtų būti pakeisti galiojantys susitarimai dėl mokesčių. Dėl tokių priemonių pranyktų paskatos ir investuotojams į „mokesčių rojus“.

Kad įmonės nebevengtų mokėti mokesčių, ES šalys pirmiausiai turėtų patobulinti dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimus, dėl kurių keliose šalyse veikiančios įmonės apmokestinamos tik vienoje šalyje. Tačiau yra spragų, kuriomis pasinaudojusios įmonės piktnaudžiauja tokiais susitarimais ir iš viso nemoka mokesčių.

Šios rūšies mokesčių vengimo atvejų padaugėjo – tai įvardijama eufemizmu „agresyvus mokesčių planavimas“. Veiksmų plane rekomenduojama, kokiais būdais užlopyti technines spragas, dėl kurių atsiranda galimybių taip elgtis.

Pavieniui su šia problema kovojančios šalys rizikuoja, kad įmonės paprasčiausiai persikels kitur. Norint panaikinti spragas ir užtikrinti, kad nė viena šalis dėl šios problemos sprendimo nenukentėtų finansiškai, reikia veikti ES mastu.

Europos Komisija stebėtų, kaip įgyvendinamos šios rekomendacijos, ir ragintų atsiliekančias šalis.

Ar patvirtinti tokį planą, dabar svarstys Europos Parlamentas ir ES finansų ministrai.

Tuo metu Europos Komisija dar rengs pasiūlymus dėl papildomų iniciatyvų, kaip užkirsti kelią mokesčių veingimui. Be kitų, bus svarstomos ir šios priemonės:

  • Mokesčių mokėtojo kodas
  • ES mokesčių atpažinties numeris
  • ES teisės aktų nuostatų dėl priemonių prieš piktnaudžiavimą persvarstymas
  • Pinigų srautų sekimo gairės.

ES veiksmai prieš mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos