Navigointipolku

EU tiukentaa veronkierron torjuntaa - 11/12/2012

Laskukone ja silmälasit tilinpäätöksen päällä © iStock

EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. Uudessa EU:n toimintasuunnitelmassa kehotetaan EU-maita yhteisiin toimiin veroja kiertäviä yrityksiä ja yksityishenkilöitä vastaan.

Toimintasuunnitelmassa esitetään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia, joilla torjutaan veronkiertoa ja peritään saatavia takaisin.

EU suosittaa, että verotusta tehostetaan ensin veroparatiiseja vastaan suunnatuilla toimilla. EU-maiden on myös puututtava lainsäädännöllisiin muotoseikkoihin ja porsaanreikiin, joita jotkut yritykset hyödyntävät välttääkseen verojen maksun.

EU-maat käyttävät nykyisin erilaisia kriteerejä veroparatiisien määrittämiseksi, ja sen vuoksi myös niiden torjuntaa koskevat säännöt poikkeavat toisistaan. Tämä on johtanut siihen, että liiketoimet, joihin liittyy veroparatiisien käyttöä, tehdään usein sellaisten EU-maiden kautta, joiden veroparatiiseja koskevat säännöt ovat lievimmät.

EU-maiden yhteiset veroparatiisien jäljittämistä ja torjuntaa koskevat säännöt estäisivät sen, että veronkiertäjät pääsevät hyödyntämään kansallisten järjestelmien eroja.

Komissio suosittaa, että EU-maat nimeävät veroparatiisit ja laittavat ne mustille listoille. Tämä antaisi EU:lle vahvemman aseman veroparatiiseja ja veronkiertäjiä vastaan. Samalla voitaisiin tehdä muutoksia nykyisiin verotusta koskeviin sopimuksiin. Tämä puolestaan saisi sijoittajat luopumaan veronkiertoon liittyvistä rakenteista.

EU-maiden olisi vahvistettava myös nykyisiä kaksinkertaista verotusta koskevia sopimuksia, joiden tarkoituksena on välttää se, että useammassa maassa toimivat yritykset joutuvat maksamaan moninkertaisia veroja. Jotkut yritykset käyttävät kuitenkin sopimusten porsaanreikiä hyväkseen, eivätkä maksa lainkaan veroja.

Tällainen yritysten veronkierto, nk. aggressiivinen verosuunnittelu, on lisääntynyt. Toimintasuunnitelmassa esitetään keinoja puuttua lainsäädännöllisiin muotoseikkoihin, jotka mahdollistavat verojen maksun välttämisen.

Jos kukin EU-maa pyrkisi ratkaisemaan veronkiertoon liittyvät ongelmat yksin, vaarana olisi, että yritykset muuttaisivat toimintansa johonkin toiseen maahan. Tämän vuoksi porsaanreikien tukkimiseksi tarvitaan koko EU:n laajuisia ratkaisuja. Näin voidaan myös varmistaa, ettei torjuntatoimista koidu yksittäisille maille tulojen menetyksiä.

Komissio aikoo seurata toimintasuunnitelman suositusten toteuttamista ja patistaa hitaasti edistyviä maita tehokkaampiin toimiin.

Toimintasuunnitelma toimitetaan nyt Euroopan parlamentin ja EU:n neuvostossa kokoontuvien jäsenmaiden valtiovarainministerien käsiteltäväksi.

Komissio jatkaa myös veronkierron torjumista koskevien lisäaloitteiden valmistelua. Näihin kuuluvat muun muassa

  • verovelvollisten käytännesäännöt
  • koko EU:n alueella voimassa oleva verotunniste
  • EU-lainsäädäntöön sisältyvien väärinkäytösten vastaisten säännösten tarkistaminen
  • rahavirtojen jäljittämistä koskevat ohjeet.

EU:n toiminta veropetosten ja veronkierron torjumiseksi Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä