Διαδρομή πλοήγησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολεμά τη φοροδιαφυγή - 11/12/2012

Γυαλιά και κομπιουτεράκι πάνω σε οικονομική έκθεση © iStockphoto

Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Το νέο σχέδιο δράσης προωθεί τη συνεργασία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ώστε να σφίξει ο κλοιός γύρω από τις εταιρείες και τους ιδιώτες που δεν καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί.

Το νέο σχέδιο δράσης για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά οι πρώτοι στόχοι να είναι οι "φορολογικοί παράδεισοι" και τα "παραθυράκια" που ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται για να μην πληρώνουν φόρους.

Ο ορισμός των "φορολογικών παραδείσων" διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και συνεπώς διαφέρει και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Αυτό σημαίνει ότι συναλλαγές που αφορούν "φορολογικούς παραδείσους" μπορούν να γίνονται μέσω χωρών με την πιο ευνοϊκή νομοθεσία.

Η ίδια προσέγγιση, δηλαδή ο εντοπισμός, αρχικά, των "φορολογικών παραδείσων" και, στη συνέχεια, η καταπολέμησή τους, θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα να πάψουν οι φοροφυγάδες να εκμεταλλεύονται τις διαφορές ανάμεσα στα συστήματα των κρατών μελών.

Η ΕΕ συνιστά στα κράτη μέλη να καταρτίσουν μια "μαύρη λίστα" με τα μέρη που λειτουργούν ως "φορολογικοί παράδεισοι". Έτσι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα, θα μπορούν στη συνέχεια να τροποποιήσουν τυχόν φορολογικές συμφωνίες που είναι σήμερα σε ισχύ. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επίδοξους επενδυτές.

Για να πάψουν οι εταιρείες να αποφεύγουν την καταβολή φόρων, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει πρώτα να ισχυροποιήσουν τις υφιστάμενες συμφωνίες διπλής φορολόγησης, με τις οποίες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες αποφεύγουν να φορολογούνται διπλά. Ωστόσο, τα "παραθυράκια" επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να κάνουν κατάχρηση των κανόνων και να μην καταβάλλουν καθόλου φόρους.

Η φοροαποφυγή αυτού του είδους είναι γνωστή ως "επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός" και τα ποσοστά της έχουν αυξηθεί. Το νέο σχέδιο δράσης συνιστά τρόπους ώστε να καταργηθούν τα νομικά "παραθυράκια" που την καθιστούν δυνατή.

Ο κίνδυνος για τις χώρες που επιδιώκουν να λύσουν μόνες τους το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρείες απλά θα μεταφερθούν αλλού. Το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να κλείσουν τα "παραθυράκια" και να μην υπάρχουν οικονομικές απώλειες για καμία χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεων αυτών και θα ασκεί πίεση στις χώρες που δεν σημειώνουν πρόοδο.

Το σχέδιο τώρα θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ΕΕ.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει και άλλες προτάσεις για πρόσθετες πρωτοβουλίες κατά της φοροδιαφυγής:

  • Κώδικας φορολογουμένων
  • Ευρωπαϊκός αριθμός φορολογικού μητρώου
  • Επανεξέταση των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ κατά των καταχρήσεων
  • Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό των χρηματικών ροών.

Δράση της ΕΕ κατά της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι