Cesta

Unie přitvrdí v otázce daňových úniků - 11/12/2012

Kalkulačka a brýle ležící na finančních výkazech © iStockphoto

Daňové úniky a neplnění daňových povinností každoročně připraví hospodářství EU o 1 bilion eur. Nový akční plán proto vyzývá členské státy, aby společně zakročily proti firmám i jednotlivcům, kteří se svým daňovým povinnostem vyhýbají.

Akční plán boje proti daňovým podvodům a únikům stanoví krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření, která mají za cíl se s tímto problémem vypořádat a vymoci dlužné daně.

Unie doporučuje nejprve začít s opatřeními, jež jsou namířena proti daňovým rájům a praktikám, které některé společnosti používají, aby se placení daně vyhnuly.

Státy EU v současnosti definují daňové ráje různým způsobem, a proto na ně uplatňují i různá pravidla. To má však za následek, že transakce prováděné přes daňové ráje mohou být odkloněny do států, které mají shovívavější legislativu.

Pokud by existoval jednotný přístup k určení daňových rájů a také jednotná opatření vůči nim, neměli by neplatiči daní možnost využívat výhod vyplývajících z existence rozdílných vnitrostátních systémů.

Evropská unie státům doporučuje, aby sestavily černou listinu daňových rájů. To by byl jasný signál. Po něm by mohly následovat změny v do té chvíle platných daňových dohodách. Tento krok by mohl mít odstrašující účinek na investory.

Chtějí-li státy Unie dosáhnout toho, aby se společnosti placení daní nevyhýbaly, měly by nejprve zpřísnit stávající dohody o dvojím zdanění. Díky nim firmy působící ve více zemích nejsou zdaňovány několikrát. Má to však háček: Některé z nich využívají mezer v zákonech a daně neplatí nikde.

Tento postup nazývaný jako „agresivní daňové plánování“ se v současné době rozmáhá. Akční plán proto doporučuje, jak postupovat v případě, že právní předpisy takové jednání umožňují.

Pokud by se státy snažily řešit tento problém samy, vzniká riziko, že společnosti jednoduše přemístí své sídlo do jiného státu. Proto je důležité, aby EU postupovala jednotně, odstranila mezery v legislativě a zajistila, aby státy věnující se této otázce aktivně, na to finančně nedoplatily.

Evropská komise by realizaci těchto doporučení monitorovala a svou pozornost by zaměřila na státy, které by postupovaly pomaleji než ostatní.

Plán se bude nyní schvalovat v Evropském parlamentu a v Radě ministrů financí jednotlivých členských států EU.

Komise bude mezitím zpracovávat návrhy dalších iniciativ, které se potírání daňových úniků také věnují. Jedná se např. o:

  • kodex daňového poplatníka
  • daňové identifikační číslo EU
  • revize ustanovení zamezujících zneužívání daňových systémů v právu EU
  • pokyny ke sledování peněžních toků.

Opatření EU proti daňovým podvodům a únikům Deutsch (de) English (en) français (fr)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy