Навигационна пътека

Строги мерки на ЕС срещу укриването на данъци - 11/12/2012

Калкулатор и очила върху финансов доклад © iStockphoto

Загубите в резултат на укриване на данъци и избягване на данъчно облагане в ЕС възлизат годишно на около един трилион евро. С нов план за действие се насърчават съвместните мерки на европейските правителства срещу компании и физически лица, които не плащат дължимите данъци.

В плана за действие за борба с данъчните измами и избягването на данъчното облагане са определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема и изискване на дължимите суми.

ЕС препоръчва кампанията да започне с действие срещу данъчните убежища и срещу способите, които някои компании използват, за да избегнат плащането на данъци.

Страните от ЕС в момента имат различни определения за данъчно убежище и поради това правилата им в това отношение се различават. Това означава, че всички трансакции, включващи данъчни убежища, могат да бъдат извършвани чрез страните, чието законодателство е най-толерантно.

Прилагането на един и същ подход – откриване на данъчните убежища и вземане на мерки по отношение на тях – би попречил на лицата, укриващи данъци, да се възползват от различията между националните системи.

ЕС препоръчва страните да изготвят „черен списък“ на местата, които действат като данъчни убежища. Това ще бъде силен сигнал и може да бъде последвано от промяна на сега действащи данъчни споразумения. Това на свой ред ще възпре инвеститорите.

За да попречат на компаниите да укриват данъци, страните от ЕС трябва първо да подсилят съществуващите спогодби за двойно данъчно облагане, благодарение на които компаниите, работещи в повече от една страна, не трябва да плащат данъци във всички тях. Пропуските в законодателството позволяват на някои компании да злоупотребяват с тези спогодби и изобщо да не плащат данъци.

Тази форма на укриване на данъци, наричана още „агресивно данъчно планиране“, се използва все по-често, затова в плана за действие се препоръчват начини за справяне със законовите процедури, правещи това възможно.

Ако страните се опитат да решат проблема самостоятелно, има риск компаниите просто да се преместят другаде. Необходим е отговор на равнище ЕС, за да се премахнат пропуските в законодателството и да се гарантира, че никоя страна не понася финансови загуби заради това, че взема мерки за решаване на този проблем.

Европейската комисия ще контролира изпълнението на тези препоръки и ще оказва натиск върху страните, чийто напредък е бавен.

Предстои планът да бъде одобрен от Европейския парламент и финансовите министри на страните от ЕС.

Междувременно Комисията ще работи също по предложения за допълнителни инициативи за борба с укриването на данъци, включително:

  • Кодекс на данъкоплатеца
  • Данъчен идентификационен номер на ЕС
  • Преглед на разпоредбите срещу злоупотреби в законодателството на ЕС
  • Насоки за проследяване на паричните потоци.

Действия на ЕС срещу данъчните измами и укриването на данъци Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки