Navigačný riadok

Puzzle predstavujúce vlajku EÚ s jedným zle umiestneným kusom, cez medzeru presvitá zdola svetlo. © iStock/Eduard Härkönen

Plán vykresľuje cestu k úplnej hospodárskej, menovej, rozpočtovej a politickej integrácii.

Od začiatku krízy eura prijala EÚ opatrenia s cieľom zabezpečiť užšie hospodárske a menové väzby medzi členskými štátmi. Užšia koordinácia pomáha vládam zosúlaďovať svoje opatrenia s hlavnými hospodárskymi výzvami EÚ a podporovať rast a vytváranie pracovných miest.

Toto úsilie zahŕňa balík 6 nariadení English (en) na zlepšenie monitorovania a kontroly rozpočtov členských štátov a ich verejného dlhu. Cieľom ďalších opatrení je zintenzívniť monitoring krajín eurozóny, ktoré dosahujú nadmerný rozpočtový deficit.

V októbri 2012 sa lídri EÚ dohodli na pokračovaní v tejto práci a vyzvali na predloženie návrhov na vytvorenie bankovej, fiškálnej, hospodárskej a politickej únie.

Komisia teraz predstavila podrobný plán pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , ktorý vytyčuje kroky na dosiahnutie týchto cieľov. Počas nasledujúcich 18 mesiacov by EÚ mala:

  • uskutočniť už dohodnuté alebo naplánované reformy na lepšie hospodárske a rozpočtové riadenie;
  • určiť spoločné pravidlá intervencie v prípade finančných problémov bánk. Týmto by sa doplnili návrhy na bankový dohľad EÚ;
  • schváliť rozpočet EÚ na roky 2014 - 2020 DeutschEnglishfrançais . Následne by sa mal vytvoriť osobitný rozpočet na pomoc krajinám EÚ pri dokončení hospodárskych reforiem.

EÚ by počas nasledujúcich 5 rokov mala napredovať v koordinácii daňovej politiky a zamestnanosti. Spoločný rozpočet krajín eurozóny by slúžil na pomoc tým členom, ktorých hospodárstva sú pod tlakom.

Tento rozpočet by mohol byť podporený fondom na splácanie dlhu, aby pomáhal štátom pri znížení vysokého verejného dlhu na udržateľnú úroveň. Štáty, ktoré by fond využili, by sa museli riadiť prísnymi pravidlami. Eurozóna by mohla tiež spoločne vydávať eurošeky – dlhopisy na získanie prostriedkov na kapitálových trhoch.

Po 5 rokoch by mohla EÚ podniknúť ďalšie kroky k úplnej bankovej, rozpočtovej, hospodárskej únii a následne politickej únii. Tieto posledné kroky by si vyžadovali zmeny zmlúv EÚ a väčšiu demokratickú zodpovednosť.

O tomto pláne, ktorý je príspevkom Komisie k návrhom na užšiu úniu, budú hlavní predstavitelia EÚ rokovať na svojom stretnutí 13. – 14. decembra.

Komisia spolu so svojím plánom uverejnila aj svoj prieskum rastu na rok 2013 pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Tento prieskum označuje začiatok európskeho semestra, čo je 6-mesačný cyklus, počas ktorého vlády EÚ vzájomne konzultujú v záujme koordinácie svojich hospodárskych a rozpočtových politík.

Plán EÚ pre užšiu úniu Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Prieskum rastu EÚ na rok 2013 a príslušné návrhy English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy