Ścieżka nawigacji

Plan ściślejszej integracji unijnej - 29/11/2012

Puzzle z fragmentem flagi UE − jeden z elementów układanki jest lekko wysunięty, a przez otwór wpada światło. © iStock/Eduard Härkönen

Komisja Europejska przyjęła plan działania służący pogłębieniu integracji gospodarczej, walutowej, budżetowej i politycznej.

Od początku kryzysu w strefie euro UE wprowadza środki, które umożliwiają zacieśnienie więzi gospodarczych i walutowych łączących jej państwa członkowskie. Ściślejsza koordynacja ułatwia rządom tych państw reagowanie na najważniejsze wyzwania gospodarcze, jakie stoją przed UE, a także wspieranie działań podejmowanych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Działania te obejmują pakiet 6 rozporządzeń UE English (en) służących usprawnieniu monitorowania i kontroli budżetów i długu publicznego państw członkowskich. Inne przewidziane środki mają umożliwić ściślejsze monitorowanie krajów strefy euro z nadmiernym deficytem budżetowym.

W październiku 2012 r. przywódcy krajów UE zgodzili się co do tego, że wysiłki te należy kontynuować, i oznajmili, że oczekują propozycji dotyczących stworzenia unii bankowej, unii fiskalnej, unii gospodarczej i unii politycznej.

W odpowiedzi Komisja przedstawiła szczegółowy plan pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , w którym omawia kroki, jakie należy podjąć, aby osiągnąć te cele. W ciągu następnych 18 miesięcy UE powinna:

  • zrealizować już uzgodnione reformy (jak również te, które są właśnie uzgadniane) w zakresie zarządzania gospodarczego i budżetowego
  • ustanowić wspólne zasady interwencji w stosunku do banków, które mają kłopoty finansowe – w uzupełnieniu do propozycji przepisów dotyczących nadzoru bankowego
  • zatwierdzić budżet UE na lata 2014–20 DeutschEnglishfrançais – a następnie stworzyć osobny budżet, który pomoże krajom UE w przeprowadzeniu reform gospodarczych.

W ciągu następnych 5 lat UE powinna poczynić postępy w koordynacji polityki podatkowej i polityki zatrudnienia. Te kraje strefy euro, których gospodarki są w trudnej sytuacji, miałyby dostęp do specjalnego, wspólnego budżetu.

Dodatkowo fundusz amortyzacji zadłużenia mógłby pomóc w zmniejszeniu dużego zadłużenia publicznego niektórych krajów do racjonalnego poziomu. Kraje korzystające z tych funduszy musiałyby przestrzegać surowych zasad. Strefa euro mogłaby również wspólnie emitować europejskie bony skarbowe – obligacje służące zbieraniu funduszy na rynkach kapitałowych.

Po 5 latach UE mogłaby podjąć następne kroki prowadzące do stworzenia pełnej unii bankowej, budżetowej i gospodarczej, a następnie także politycznej. Kroki te wymagałyby wprowadzenia zmian do traktatów UE i zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej.

Plan ten powstał jako wkład Komisji w dyskusje nad ściślejszą integracją unijną, które odbędą się na posiedzeniu przywódców krajów UE w dniach 13–14 grudnia.

Równolegle z przyjęciem planu Komisja opublikowała Roczną analizę wzrostu na 2013 r. pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , co dało początek „europejskiemu semestrowi” – corocznemu 6-miesięcznemu cyklowi, w trakcie którego rządy krajów UE zasięgają nawzajem swojej opinii w ramach koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej.

Plan ściślejszej integracji UE Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Roczna analiza wzrostu UE na 2013 r. i powiązane z nią propozycje English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki