Naršymo kelias

Glaudesnės sąjungos projektas - 29/11/2012

ES vėliavos dėlionė su pro spragą sklindančia šviesa. © iStock/Eduard Härkönen

Plane išdėstyta, kaip siekti visiškos ekonominės, pinigų, biudžeto ir politinės integracijos.

Prasidėjus euro krizei Europos Sąjunga ėmėsi priemonių, kad sutvirtintų valstybių narių tarpusavio ryšius ekonomikos ir pinigų srityje. Labiau koordinuojant savo veiklą vyriausybėms lengviau darniai spręsti pagrindines ES ekonomines problemas ir skatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą.

Šiam tikslui siekti skirtas 6 ES teisės aktų rinkinys English (en) , kuriuo siekiama tobulinti valstybių narių biudžeto ir valstybės skolos stebėjimą bei priežiūrą, ir priemonės, kuriomis siekiama atidžiau stebėti per didelį biudžeto deficitą turinčias euro zonos šalis.

2012 m. spalį ES vadovai susitarė šį darbą tęsti ir paragino parengti pasiūlymus kurti bankų sąjungą, fiskalinę sąjungą, ekonominę sąjungą ir politinę sąjungą.

Dabar Komisija parengė išsamų planą pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , kuriame nustatyti šių tikslų siekimo etapai. Per ateinančius 18 mėnesių Europos Sąjunga turėtų:

  • įgyvendinti reformas, dėl kurių jau susitarta (arba baigiama susitarti) ir kuriomis siekiama gerinti ekonomikos ir biudžeto valdymą,
  • nustatyti bendras įsikišimo, kai bankai patiria finansinių sunkumų, taisykles, kurios papildytų ES bankų priežiūros pasiūlymus,
  • patvirtinti ES 2014–2020 m. biudžetą DeutschEnglishfrançais , o kai tai bus padaryta, reikėtų sukurti atskirą biudžetą, kurio lėšomis ES šalims būtų padedama vykdyti ekonomikos reformas.

Per ateinančius 5 metus Europos Sąjunga stiprintų mokesčių ir užimtumo politikos koordinavimą. Bendro euro zonos šalių biudžeto lėšomis būtų padedama ekonominių sunkumų turinčioms šalims.

Skolos grąžinimo fondas galėtų padėti šalims sumažinti didžiulę valstybės skolą iki priimtino lygio. Šio fondo lėšų gaunančios šalys turėtų laikytis griežtų taisyklių. Be to, euro zonos valstybės galėtų kartu išleisti euro vekselius – obligacijas, skirtas lėšoms kapitalo rinkose rinkti.

Po 5 metų ES galėtų žengti kitus žingsnius link visapusiškos bankų, biudžeto ir ekonominės, o paskui ir politinės sąjungos. Norint tai padaryti reikės iš dalies keisti ES sutartis ir didinti demokratinę atskaitomybę.

Šiuo planu Komisija prisideda prie glaudesnės sąjungos pasiūlymų, kuriuos ES vadovai aptars per susitikimą gruodžio 13–14 d.

Be šio projekto, Komisija parengė ir 2013 m. metinę ekonomikos augimo apžvalgą pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Šia apžvalga pradedamas Europos semestras – metinis šešių mėnesių ciklas, per kurį ES vyriausybės konsultuojasi tarpusavyje, kad geriau koordinuotų savo ekonominę ir biudžeto politiką.

ES glaudesnės sąjungos projektas Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

2013 m. metinė ekonomikos augimo apžvalga ir susiję pasiūlymai English (en)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos