Navigatsioonitee

Tihedama liidu tegevuskava - 29/11/2012

Puuduva tükiga ELi lippu kujutav pusle, kust valgus läbi kumab. © iStock/Eduard Härkönen

Tegevuskava täielikuks majanduslikuks, rahanduslikuks, eelarvealaseks ja poliitiliseks integratsiooniks.

Alates eurokriisi algusest on EL vastu võtnud meetmeid oma liikmesriikide vaheliste tihedamate majanduslike ja rahaliste sidemete kehtestamiseks. Parem koordineerimine aitab valitsustel oma tegevust vastavusse viia ELi peamiste majandusprobleemidega, toetades samas majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Asjaomased jõupingutused hõlmavad ka kuuest ELi määrusest koosnevat paketti English (en) , mille eesmärk on täiustada liikmesriikide eelarve ja valitsemissektori võla järelevalvet ning kontrolli. Muude meetmetega püütakse tugevdada järelevalvet suure eelarvepuudujäägiga euroala riikide üle.

Oktoobris 2012 otsustasid ELi riigi- ja valitsusjuhid asjaomast tööd jätkata ning tegid ettepanekud pangandus-, fiskaal-, majandus- ja poliitilise liidu loomise kohta.

Nüüdseks on komisjon koostanud üksikasjaliku kava , milles sätestatakse meetmed kõnealuste eesmärkide saavutamiseks. Järgmise 18 kuu jooksul peaks EL:

  • rakendama paremat majanduse ja eelarve juhtimist käsitlevad reformid, milles on juba kokku lepitud (või milles peagi kokku lepitakse);
  • kehtestama ühised eeskirjad sekkumiseks juhul, kui pangad satuvad rahalistesse raskustesse – need täiendaks ELi panganduse järelevalvet käsitlevaid ettepanekuid;
  • heaks kiitma ELi eelarve aastateks 2014–2020 DeutschEnglishfrançais – kui see saab tehtud, tuleks koostada eraldi eelarve, et aidata ELi liikimesriikidel majandusreformid ellu viia.

Järgmise 5 aasta jooksul astuks EL täiendavaid samme maksu- ja tööhõivepoliitika koordineerimiseks. Euroala riikide jaoks nähakse ette ühine eelarve, et aidata surve all oleva majandusega riike.

Asjaomast eelarvet toetaks võlalunastamisfond, mis aitaks riikidel vähendada suurt valitsemissektori võlga jätkusuutlikule tasemele. Neid vahendeid kasutavad riigid peavad järgima rangeid eeskirju. Euroala võiks samuti ühiselt kasutusele võtta euroala võlakirju, mille eesmärk on suurendada vahendeid kapitaliturgudel.

Rohkem kui 5 aasta pärast võiks EL astuda järgmised sammud täieliku pangandusliidu, eelarvealase- ja majandusliidu ning viimasena poliitilise liidu loomiseks. Kõnealused hilisemad sammud nõuaks muudatusi ELi aluslepingutes ning suuremat demokraatlikku vastutust.

Tegevuskava on komisjoni panus tihedamat liitu käsitlevatesse ettepanekutesse, mille üle ELi riigi- ja valitsusjuhid hakkavad 13.–14. detsembril arutlema.

Koos oma tegevuskavaga avaldas komisjon ka 2013. aasta majanduskasvu analüüsi pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . Sellega märgitakse Euroopa poolaasta algust. See on iga-aastane 6 kuud kestev tsükkel, mille jooksul ELi liikmesriikide valitsused peavad üksteisega nõu, et koordineerida oma majandus- ja eelarvepoliitikat.

Tihedama liidu tegevuskava

2013. aasta ELi majanduskasvu analüüs ning seonduvad ettepanekud

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad