Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο στρατηγικής για μια στενότερη ένωση - 29/11/2012

Φως φωτίζει από κάτω ένα παζλ με τη σημαία της ΕΕ, όπου ένα κομμάτι έχει αποσπασθεί © iStock/Eduard Härkönen

Σχέδιο χαρτογράφησης της πορείας προς την πλήρη οικονομική, νομισματική, δημοσιονομική και πολιτική ολοκλήρωση.

Από τότε που ξέσπασε η κρίση του ευρώ, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των οικονομικών και νομισματικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών της. Ο στενότερος συντονισμός μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να προσαρμόζουν τα μέτρα που λαμβάνουν στις κυριότερες οικονομικές προκλήσεις της ΕΕ, καθώς και να στηρίζει τις προσπάθειες για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν δέσμη έξι κανονισμών της ΕΕ English (en) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋπολογισμών και του δημόσιου χρέους των κρατών μελών. Άλλα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση της παρακολούθησης των χωρών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

Τον Οκτώβριο του 2012 οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες και ζήτησαν την υποβολή προτάσεων με στόχο τη δημιουργία μιας τραπεζικής, δημοσιονομικής, οικονομικής και πολιτικής ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα έτοιμο λεπτομερές σχέδιο pdf - 396 KB [396 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) στο οποίο καθορίζονται τα μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τους επόμενους 18 μήνες η ΕΕ πρέπει:

  • να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εγκριθεί (ή πρόκειται να εγκριθούν) για βελτίωση της οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης
  • να θεσπίσει κοινούς κανόνες παρέμβασης όταν οι τράπεζες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, παράλληλα με τις προτάσεις για τραπεζική εποπτεία στην ΕΕ
  • να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το διάστημα 2014-20 DeutschEnglishfrançais · στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός για να βοηθηθούν οι χώρες της ΕΕ να ολοκληρώσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Τα επόμενα 5 χρόνια, η ΕΕ θα προβεί σε περαιτέρω συντονισμό των πολιτικών φορολογίας και απασχόλησης. Θα καταρτιστεί κοινός προϋπολογισμός για τις χώρες της ευρωζώνης που θα βοηθά εκείνες τις χώρες που υφίστανται οικονομικές πιέσεις.

Ο προϋπολογισμός αυτός θα συμπληρωθεί με ένα ταμείο «απόσβεσης χρεών» που θα βοηθά τις χώρες να μειώνουν τα υψηλά δημόσια χρέη σε βιώσιμα επίπεδα. Οι χώρες που χρησιμοποιούν τα σχετικά κονδύλια πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Οι χώρες της ευρωζώνης θα μπορούν επίσης να εκδίδουν από κοινού ευρωγραμμάτια, δηλοδή ευρωομόλογα για την άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές.

Μετά την πάροδο 5 ετών, η ΕΕ θα είναι δυνατόν να προχωρήσει προς την πλήρη τραπεζική, δημοσιονομική και οικονομική ένωση και, στη συνέχεια, προς την πολιτική ένωση. Τα μεταγενέστερα αυτά βήματα θα απαιτήσουν τροποποιήσεις των Συνθηκών της ΕΕ και αύξηση της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Το σχέδιο στρατηγικής αποτελεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις προτάσεις για στενότερη ένωση που θα συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα με το σχέδιο στρατηγικής, η Επιτροπή εξέδωσε την επισκόπηση ανάπτυξης 2013 pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , που σηματοδοτεί την έναρξη του «ευρωπαϊκού εξαμήνου», ενός ετήσιου εξαμηνιαίου κύκλου κατά τη διάρκεια του οποίου όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ συνεννοούνται μεταξύ τους για τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών τους.

Σχέδιο στρατηγικής για στενότερη ένωση Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Επισκόπηση ανάπτυξης της ΕΕ για το 2013 και σχετικές προτάσεις English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι