Sökväg

Ekonomin i EU: värre innan det blir bättre - 07/11/2012

Hand som pekar med en penna på en LCD-skärm med börskurser © iStock/arkiv

På kort sikt är det ekonomiska läget i EU och euroområdet fortfarande osäkert. Men nästa år kan BNP börja växa igen och det ser ännu bättre ut för 2014.

Den 7 november offentliggjorde EU-kommissionen sin ekonomiska höstprognos English för euroområdet och hela EU. Prognosen omfattar indikatorer som bruttonationalprodukt (BNP), inflation, sysselsättning och offentliga finanser för 2012–2014.

I finanskrisens spår är utsikterna för tillväxt och sysselsättning fortfarande svaga i EU och euroområdet, men man väntar sig en återgång till ekonomisk tillväxt i början av 2013.

Hur ser det ut för BNP?

BNP kommer att krympa med 0,3 procent i EU och med 0,4 procent i euroområdet i år. De kraftfulla krisinsatserna och åtgärderna för att stärka den ekonomiska och monetära unionen har emellertid bidragit till att stabilisera ekonomin i EU.

Under 2013 väntar man sig en gradvis återgång till tillväxt: BNP spås växa med 0,4 procent i EU och med 0,1 procent i euroområdet. Skillnaderna mellan medlemsländerna är dock mycket stora, men vissa EU-länderna kommer gradvis att hämta igen den konkurrenskraft man förlorat.

Tillsammans med strukturreformer kommer detta att lägga grunden till en starkare och jämnare fördelad tillväxt under 2014. Då kommer BNP att öka med 1,6 procent i EU och med 1,4 procent i euroområdet.

Hur går det med arbetslösheten?

Den svaga ekonomin gör att arbetslösheten förväntas bli 10,5 procent i EU och 11,3 procent i euroområdet 2012. Den väntas nå sin topp under 2013 med 10,9 procent i EU och 11,8 procent i euroområdet för att därefter börja sjunka lite under 2014.

Olli Rehn, EU-kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, kommenterade höstprognosen:

”Våra prognoser tyder på en gradvis förbättring av tillväxten i EU från och med början av nästa år. Viktiga politiska beslut har lagt grunden till ett starkare förtroende. Marknadens oro har minskat, men vi kan inte luta oss tillbaka. EU måste fortsätta att kombinera en sund finanspolitik med strukturreformer för att skapa förutsättningarna för hållbar tillväxt, så att vi kan få ner arbetslösheten från dagens oacceptabelt höga nivåer.”

Inflationen

Enligt prognosen blir inflationen 2,0 procent i EU och 1,8 procent i euroområdet 2013.

Läs mer om EU:s ekonomiska prognoser

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar