Navigačný riadok

Hospodárstvo EÚ: situácia je aj naďalej zložitá - 07/11/2012

Ruka držiaca pero, ktoré ukazuje na obchodné výsledky na monitore © iStock/archives

Krátkodobý výhľad hospodárstva EÚ a eurozóny zostáva nestabilný. V roku 2013 sa však očakáva postupný návrat rastu HDP a jeho ďalšie posilnenie v roku 2014.

Európska komisia 7. novembra zverejnila jesennú hospodársku prognózu English pre eurozónu a pre celú EÚ. Prognóza zahŕňa rôzne ukazovatele vrátane hrubého domáceho produktu (HDP), inflácie, zamestnanosti a verejných financií na roky 2012 - 2014.

Dôsledky finančnej krízy naďalej vplývajú na rast a zamestnanosť v EÚ a eurozóne, avšak v roku 2013 sa už očakáva postupný návrat hospodárskeho rastu.

Hrubý domáci produkt

V roku 2012 reálny HDP v EÚ klesne o 0,3 % a v eurozóne o 0,4 %. Rozhodné politické akcie na zabránenie šírenia krízy a opatrenia na zlepšenie fungovania hospodárskej a menovej únie však pomohli stabilizovať hospodárstvo EÚ.

V roku 2013 sa očakáva postupný návrat k rastu: v EÚ sa predpokladá rast HDP o 0,4 % a v eurozóne o 0,1 %, hoci medzi jednotlivými členskými krajinami budú pretrvávať významné rozdiely . Krajiny, ktoré stratili svoju konkurencieschopnosť ju opäť postupne nadobúdajú.

Konkurencieschopnosť a štrukturálne reformy pripravia podmienky pre silnejší a rovnomernejší hospodársky rozvoj v roku 2014 s očakávaným rastom HDP o 1,6 % v EÚ a o 1,4 % v eurozóne.

Nezamestnanosť

Vzhľadom na oslabenie ekonomickej aktivity sa v roku 2012 očakáva miera nezamestnanosti v EÚ na úrovni 10,5 % a 11,3 % v eurozóne. Nezamestnanosť by mala dosiahnuť vrchol v roku 2013 na úrovni 10,9 % v EÚ a 11,8 % v eurozóne. V roku 2014 sa očakáva jej pokles.

Európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn:

„Naše prognózy poukazujú na postupné zlepšovanie výhľadu rastu v Európe od začiatku budúceho roku. Dôležité politické rozhodnutia položili základy pre posilnenie dôvery. Napätie na trhu sa znížilo, nie je však dôvod na prehnanú spokojnosť. Európa musí aj naďalej kombinovať pevnú fiškálnu politiku so štrukturálnymi reformami, aby vytvorila podmienky pre udržateľný rast a znížila nezamestnanosť, ktorá je v súčasnosti neprípustne vysoká.“

Inflácia

V roku 2013 sa odhaduje zníženie inflácie v EÚ na 2 % a v eurozóne na 1,8 %.

Viac o hospodárskych prognózach EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy