Navigācijas ceļš

ES ekonomika piedzīvo smagus laikus - 07/11/2012

Tirdzniecības līkne LCD ekrānā, uz ko norāda ar pildspalvu © iStock/archives

ES ekonomikas un eirozonas situācija tuvākajā nākotnē joprojām būs nestabila. Sagaidāms, ka IKP 2013. gadā atkal pakāpeniski pieaugs, un šī attīstības tendence nostiprināsies 2014. gadā.

Komisija 7. novembrī publicēja savu rudens ekonomisko prognozi English eirozonai un Eiropas Savienībai kopumā. Šī prognoze aptver rādītājus attiecībā uz 2012.-2014. gadu, tādus kā iekšzemes kopprodukts (IKP), inflācija, nodarbinātība un publiskās finanses.

Finanšu krīzes sekas joprojām kavē izaugsmi un nodarbinātību ES un eirozonā, bet paredzams, ka 2013. gada sākumā atkal pieredzēsim ekonomikas izaugsmi.

Iekšzemes kopprodukts

Faktiskais IKP 2012. gadā ES samazināsies par 0,3 % un eirozonā — par 0,4 % . Tomēr stingra politika, lai iegrožotu krīzi un arī lai uzlabotu Ekonomikas un monetārās savienības darbību, ir palīdzējusi stabilizēt ES ekonomiku.

2013. gadā ekonomikā pakāpeniski atgriezīsies izaugsme. Paredzams, ka ES IKP pieaugs par 0,4 % un eirozonā — par 0,1 %, tomēr dalībvalstu starpā joprojām saglabāsies lielas atšķirības. Atsevišķās dalībvalstīs zaudētā konkurētspēja pakāpeniski tiek atjaunota.

Šai attīstības tendencei līdz ar strukturālajām reformām vajadzētu nodrošināt stabilāku ekonomisko izaugsmi 2014. gadā, kas vienmērīgāk izpaudīsies visās dalībvalstīs, un izaugsmei būtu jāsasniedz 1,6% ES un 1,4 % eirozonā.

Bezdarbs

Ņemot vērā ekonomiskās aktivitātes samazināšanos, bezdarbs 2012. gadā ES būs 10,5 % un eirozonā — 11,3 %. Paredzams, ka 2013. gadā bezdarbs sasniegs maksimumu, t.i., 10,9 % ES un 11,8 % eirozonā, un tad nedaudz samazināsies 2014. gadā.

Eiropas ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns apgalvo:

“Saskaņā ar mūsu prognozēm Eiropas izaugsmes izredzēm pakāpeniski būtu jāuzlabojas nākamā gada sākumā. Pateicoties svarīgiem politiskiem lēmumiem, pamatoti varam justies paļāvīgāk. Spriedze tirgū ir mazinājusies, tomēr nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā. Eiropā ir jāturpina pārdomāta fiskālā politika un strukturālās reformas, lai radītu apstākļus noturīgai izaugsmei un tā mazinātu nepieņemami augsto bezdarbu.”

Inflācija

Paredzams, ka inflācija 2013. gadā samazināsies līdz 2,0 % ES un līdz 1,8 % eirozonā.

Vēl par ES ekonomikas prognozēm

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites