Cosán nascleanúna

Geilleagar an AE: ag seoladh trí uiscí corracha - 07/11/2012

Lámh agus peann inti ag díriú ar chairt trádála ar scáileán LCD © iStock/cartlanna

Tá an tuar gearrthéarmach do gheilleagar an AE agus limistéar an euro leochaileach fós. Meastar go bhfillfidh fás OTI de réir a chéile in 2013, is go neartóidh sé a thuilleadh in 2014.

An 7 Samhain, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a Réamhaisnéis Gheilleagrach don Fhómhar English do limistéar an euro agus don Aontas Eorpach ina iomláine. Folaíonn an réamhaisnéis táscairí lena n-áirítear olltáirgeadh intíre (OTI), boilsciú, fostaíocht agus airgeadas poiblí do 2012-14.

Tá tionchar na géarchéime geilleagraí le brath fós ar fheidhmíocht fáis agus fostaíochta an AE agus limistéar an euro, ach meastar go bhfillfidh an fás geilleagrach de réir a chéile go luath in 2013.

Olltáirgeadh intíre

Tá OTI réadúil le hísliú 0.3% san AE agus 0.4% i limistéar an euro in 2012. Chabhraigh bearta láidre beartais leis an ngéarchéim a theorannú, agus bearta le feidhmiú an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a fheabhsú, chun geilleagar an AE a thabhairt chun suaimhnis.

In 2013, meastar go bhfillfidh an fás de réir a chéile: tuartar go méadóidh an OTI 0.4% san AE agus 0.1% i limistéar an euro, cé go bhfanfaidh difríochtaí móra idir na Ballstáit. An cumas iomaíochta a cailleadh i roinnt tíortha AE, ámh, tá sé ag teacht ar ais diaidh ar ndiaidh.

Fara athchóirithe struchtúracha, réiteoidh sé sin an tslí do leathnú geilleagrach níos treise agus níos cothroime in 2014, nuair a mheastar go méadóidh an OTI 1.6% san AE agus 1.4% i limistéar an euro.

Dífhostaíocht

Agus an ghníomhaíocht gheilleagrach chomh lag sin, meastar go sroichfidh an dífhostaíocht 10.5% san AE agus 11.3% i limistéar an euro in 2012. Meastar go sroichfidh sí buaic 10.9% san AE agus 11.8% i limistéar an euro in 2013 sula dtitfidh sí beagán in 2014.

Olli Rehn, Coimisinéir an AE do Ghnóthaí Geilleagracha agus Airgeadaíochta:

"Léiríonn ár dtuartha go mbeidh feabhas de réir a chéile in ionchais fáis na hEorpa ó thús na bliana seo chugainn amach. Tá an bonn chun muinín a neartú leagtha amach ag mórchinntithe beartais. Laghdaíodh strus an mhargaidh, ach ní thig linn bheith bogásach faoi. Ní mór don Eoraip leanúint le beartais fhioscacha fholláine a nascadh le hathchóirithe struchtúracha chun na coinníollacha a chruthú d'fhás inbhuanaithe, chun an dífhostaíocht a ísliú ó na hardleibhéil atá aici anois, leibhéil nach bhfuil inghlactha."

Boilsciú

Meastar go n-ísleoidh an boilsciú go 2.0% san AE augs go 1.8% i limistéar an euro in 2013.

Tuilleadh faoi réamhaisnéisí ar gheilleagar an AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links