Navigatsioonitee

ELi majandus: läbi tormi rahulikumatesse vetesse - 07/11/2012

LCD-ekraanil olevale kauplemisgraafikule pliiatsiga osutav käsi © iStock/archives

EL ja euroala majandus jääb lühiajalises perspektiivis endiselt hapraks. Kuid 2013. aastal hakkab SKP kasv järk-järgult taastuma ning 2014. aastal suureneb veelgi.

7. novembril avaldas komisjon oma sügisese majandusprognoosi English euroala ja Euroopa Liidu kohta tervikuna. See hõlmab 2012–2014. aasta prognoose muu hulgas selliste näitajate kohta nagu sisemajanduse koguprodukt (SKP), inflatsioon, tööhõive ja riikide rahandus.

Finantskriisi tagajärjed pidurdavad jätkuvalt majanduskasvu ja tööhõive suurenemist ELis ning euroalal, kuid eeldatavasti hakkab majanduskasv hakkab 2013. aasta esimeses pooles järk-järgult taastuma.

Sisemajanduse koguprodukt

Prognooside kohaselt väheneb 2012. aastal reaalne SKP ELis 0,3% ja euroalal 0,4% võrra. Siiski on kriisi ohjeldamiseks ning majandus- ja rahaliidu toimimise tõhustamiseks võetud jõulised poliitikameetmed aidanud ELi majandust stabiliseerida.

2013. aastaks prognoositakse majanduskasvu järk-järgulist taastumist: SKP suureneb ELis eeldatavasti 0,4% ja euroalal 0,1%, kuigi see jääb liikmesriikide lõikes jätkuvalt väga erinevaks. Samas on tasapisi taastumas mõne liikmesriigi vähenenud konkurentsivõime.

Koos struktuurireformidega sillutab see teed tugevamale ja ühtlasemalt jaotuvale majanduskasvule 2014. aastal, mil prognooside kohaselt suureneb SKP ELis 1,6% ja euroalal 1,4%.

Töötus

Vähenenud majandustegevuse tõttu suureneb 2012. aastal töötuse tase ELis 10,5%-ni ja euroalal 11,3%-ni. Prognooside kohaselt jõuab see kõrgeimale tasemele 2013. aastal (10,9% ELis ja 11,8% euroalal), enne kui hakkab 2014. aastal järk-järgult langema.

Majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn:

„Meie prognoosid osutavad Euroopa majanduskasvu väljavaadete järkjärgulisele paranemisele alates järgmise aasta algusest. Tähtsad poliitilised otsused on aidanud usaldust suurendada. Turupinged on vähenenud, kuid rahuloluks pole põhjust. Euroopa peab jätkuvalt ühendama usaldusväärse eelarvepoliitika struktuurireformidega, et luua tingimused jätkusuutlikuks majanduskasvuks, mis aitaks vähendada töötuse praegust lubamatult kõrget taset.”

Inflatsioon

2013. aastal väheneb inflatsioon eeldatavasti 2%-ni ELis ja 1,8%-ni euroalal.

Lugege täiendavalt ELi majandusprognooside kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad