Cesta

Neklidná doba pro hospodářství EU - 07/11/2012

Ruka s propiskou ukazuje na graf na LCD obrazovce © iStock/archiv

Z krátkodobého hlediska zůstává stabilita hospodářství eurozóny i celé EU i nadále křehká. Během roku 2013 by však podle prognózy mělo dojít k pozvolnému růstu HDP, který by měl v roce 2014 nabývat na síle.

Evropská komise vydala 7. listopadu 2012 svou podzimní hospodářskou prognózu English jak pro eurozónu, tak pro Evropskou unii jako celek. V prognóze se uvádí indikátory, jako je hrubý domácí produkt (HDP), inflace, zaměstnanost a stav veřejných financí na období 2012–2014.

Důsledky finanční krize i nadále negativně ovlivňují růst a míru nezaměstnanosti v zemích eurozóny i v celé EU. Na počátku roku 2013 by však mělo dojít k postupnému hospodářskému oživení.

Hrubý domácí produkt

Reálný HDP za rok 2012 by měl klesnout o 0,4 % v eurozóně a 0,3 % v EU. Nicméně díky razantním opatřením zmírňujícím dopady krize a zlepšujícím fungování Hospodářské a měnové unie se podařilo hospodářskou situaci EU stabilizovat.

V roce 2013 se očekává pozvolný růst ekonomiky. Podle prognózy by měl HDP vzrůst o 0,1 % v eurozóně a 0,4 % v EU. I nadále však zůstanou mezi jednotlivými členskými státy velké rozdíly. V těch zemích Unie, jejichž konkurenceschopnost v posledních letech poklesla, se daří ji znovu postupně nabývat.

Díky tomu a díky strukturálním reformám vznikl základ pro pevnější a vyrovnanější hospodářský růst v roce 2014, kdy by měl HDP vzrůst o 1,4 % v eurozóně a 1,6 % v EU.

Nezaměstnanost

Vzhledem k slabší hospodářské činnosti by měla míra nezaměstnanosti za rok 2012 činit 11,3 % v eurozóně a 10,5 % v EU. V roce 2013 by měla dosáhnout maxima (tj. 11,8 % v eurozóně a 10,9 % v EU) a v roce 2014 by pak měla začít lehce klesat.

Olli Rehn, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, uvedl:

„Z našich prognóz vyplývá, že od počátku příštího roku by se hospodářský růst v Evropě měl postupně zvyšovat. Zásadními politickými rozhodnutími jsme položili základ pro posílení důvěry. Napětí na trhu se sice uvolnilo, s dosaženými výsledky se však nesmíme spokojit. Evropa se musí i nadále snažit o to, aby se na základě řádných fiskálních politik a strukturálních reforem podařilo vytvořit podmínky pro udržitelný růst a snížení míry nezaměstnanosti, která je v současnosti neúnosně vysoká.“

Inflace

Míra inflace by se v roce 2013 měla snížit na 1,8 % v eurozóně a na 2,0 % v EU.

Více o hospodářských prognózách EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy