Навигационна пътека

Икономиката на ЕС: плаване в бурни води - 07/11/2012

Ръка с химикалка, насочена към екран с борсова информация © iStock/archives

В краткосрочен план се очаква икономиката на ЕС и еврозоната да остане уязвима. През 2013 г. обаче БВП постепенно ще започне отново да нараства, като тази тенденция ще се засили през 2014 г.

На 7 ноември Комисията публикува своята есенна икономическа прогноза English за еврозоната и целия ЕС. В прогнозата, която обхваща периода 2012-2014 г., са включени показатели като брутен вътрешен продукт (БВП), инфлация, безработица и публични финанси.

Последиците от финансовата криза продължават да се отразяват негативно на растежа и заетостта в ЕС и еврозоната, но от началото на 2013 г. се очаква възобновяване на икономическия растеж.

Брутен вътрешен продукт

Очаква се през 2012 г. реалният БВП да се свие с 0,3 % в ЕС и с 0,4 % в еврозоната. Все пак политическите действия за намаляване на последиците от кризата и мерките за подобряване на функционирането на Икономическия и паричен съюз помогнаха за стабилизирането на икономиката на ЕС.

През 2013 г. се очаква постепенно възобновяване на растежа: БВП на ЕС ще нарасне с 0,4 %, а на еврозоната - с 0,1 %, като големите различия между отделните страни членки ще се запазят. Все пак конкурентоспособността, която в някои страни от ЕС бе намаляла, се възстановява постепенно.

Възвръщането на конкурентоспособността, съчетано със структурни реформи, ще създаде условия за по-силно и равномерно разпределено нарастване на икономиката през 2014 г., когато се очаква БВП на ЕС да се повиши с 1,6 %, а на еврозоната - с 1,4 %.

Безработица

С оглед на отслабналата икономическа активност се очаква през 2012 г. безработицата в ЕС да достигне 10,5 %, а в еврозоната - 11,3 %. Прогнозите са, че през 2013 г. тя ще нарасне до 10,9 % в ЕС и 11,8 % в еврозоната, а през 2014 г. леко ще се понижи.

Оли Рен, комисар по икономическите и паричните въпроси:

„Прогнозите ни са за постепенно подобряване на перспективите за растеж в Европа от началото на следващата година. Важни политически решения положиха основите за укрепване на доверието. Напрежението на пазара бе намалено, но място за самодоволство няма. Европа трябва да продължи да съчетава стабилна фискална политика със структурни реформи, за да създаде условия за устойчив растеж, така че безработицата да спадне спрямо сегашните неприемливо високи равнища“.

Инфлация

Очаква се през 2013 г. инфлацията в ЕС да спадне до 2 %, а в еврозоната - до 1,8 %.

Още за икономическите прогнози за ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки