Sökväg

Nya tag för en fullbordad inre marknad - 03/10/2012

Alla drar nytta av de nya förslagen om ytterligare ekonomisk integration i EU – konsumenter, arbetstagare och näringsliv.

Förslagen kompletterar de tolv prioriterade åtgärderna från 2011 och tillsammans ska de förbättra den inre marknaden.

Åtgärderna ska bidra till högre tillväxt och nya jobb genom att underlätta för människor, varor, tjänster och kapital att röra sig fritt i EU.

Med mer integration kan EU återhämta sig snabbare från den globala finanskrisen. De tolv förslagen i inremarknadsakten II English gäller följande:

 • Den inhemska persontrafiken med tåg ska öppnas upp för konkurrenter från andra EU-länder. Det ska ge högre kvalitet på tjänsterna och lägre priser.
 • Krånglig administration i samband med godstransporter mellan hamnar i EU ska undanröjas. EU:s sjöfart ska bli mer konkurrenskraftig än godstransport på väg, järnväg och med flyg.
 • Det gemensamma europeiska luftrummet English måste införas snabbare. Det kommer att öka flygsäkerheten och sänka flygbolagens kostnader med fem miljarder euro per år.
 • Avregleringen av de inhemska energimarknaderna måste gå snabbare. Konsumenterna kan då spara upp till 13 miljarder euro per år.
 • Jobbportalen Eures ska byggas ut. Den hjälper arbetssökande att hitta lediga platser i EU.
 • Företagens tillgång till långsiktig finansiering ska förbättras. Det ska hjälpa nystartade företag och småföretag att växa.
 • EU:s insolvensregler ska ses över. Livskraftiga företag och seriösa företagare ska få en andra chans.
 • E-betalningar ska bli effektivare. Då kommer fler konsumenter våga handla på nätet.
 • Kostnaderna för att bygga ut bredbandsnätet ska sänkas. Fler kommer att få tillgång till snabbt internet.
 • E-fakturering ska bli obligatoriskt vid offentlig upphandling. Den offentliga sektorn kan spara cirka en miljard om året.
 • Reglerna för produktsäkerhet och kontrollerna vid EU:s gränser ska förbättras. Konsumenterna slipper farliga varor i butikshyllorna.
 • Alla ska ha rätt att ha ett vanligt konto hos en bank. Bankavgifterna ska bli mer överblickbara och jämförbara och det ska bli enklare att byta bank.

Vad händer nu?

Kommissionen uppmanar ministerrådet och Europaparlamentet att snabbt anta förslagen, helst före sommaren 2014.

Inre marknaden fyller 20 år och därför anordnas en jubileumsvecka DeutschEnglishfrançais den 15–20 oktober. De nya förslagen kommer också att diskuteras på nationella evenemang DeutschEnglishfrançais i hela EU.

EU:s inre marknad – regelverket DeutschEnglishfrançais

Inremarknadsakten

20 år med den inre marknaden

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar