Navigačný riadok

Ďalšie kroky pre európsky jednotný trh - 03/10/2012

Nové návrhy na ďalšiu hospodársku integráciu medzi krajinami EÚ, z ktorej budú mať prospech spotrebitelia, pracovníci a podnikatelia.

Návrhy nadväzujú na prvý súbor prioritných opatrení z roku 2011, ktoré sa zameriavali na zlepšenie fungovania jednotného trhu.

Na základe analýz by tieto opatrenia mali podporiť rast a zamestnanosť tak, že umožnia voľnejší pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu v rámci Únie.

Hlbšia integrácia takisto pomôže urýchliť oživenie EÚ v nadväznosti na celosvetovú finančnú krízu. Nové návrhy zhrnuté v Akte o jednotnom trhu II English majú:

 • sprístupniť služby domáceho železničného spojenia poskytovateľom z iných krajín EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu a znížiť ceny;
 • odstrániť zložité administratívne postupy uplatňované na prepravu tovarov medzi prístavmi v EÚ čím sa zlepší konkurencieschopnosť námornej dopravy vo vzťahu k železničnej, cestnej a leteckej doprave;
 • zrýchliť prechod na riadenie leteckej dopravy v Európe na úrovni EÚ prostredníctvom iniciatívy Jednotné európske nebo Englishzvýši sa tým bezpečnosť a odbúrajú náklady leteckých dopravcov vo výške 5 mld. EUR ročne;
 • zabezpečiť presadenie aktuálnych opatrení v oblasti národných trhov s energiami a ušetriť tak spotrebiteľom až 13 mld. EUR ročne;
 • zlepšiť prístup spoločností k dlhodobému financovaniu – na podporu rastu novozaložených a malých podnikov;
 • prepracovať insolvenčné pravidlá EÚ a poskytnúť životaschopným podnikom a podnikateľom možnosť druhej šance;
 • zefektívniť systém online platieb a tak podporiť rozmach nákupov na Internete;
 • znížiť náklady na zavedenie vysokorýchlostného internetu, čo povedie k nárastu používateľov s prístupom k širokopásmovým službám;
 • celoplošne zaviazať vlády k používaniu elektronických faktúr pri nákupe tovarov a služieb – úspory pre verejný sektor by mohli dosiahnuť približne 1 mld. EUR ročne;
 • zlepšiť pravidlá a kontroly v oblasti bezpečnosti výrobkov na hraniciach EÚ, aby sa nebezpečné a škodlivé tovary nedostali k spotrebiteľom;
 • zabezpečiť každému právo na základný platobný účet v banke, zaistiť transparentnosť a porovnateľnosť bankových poplatkov a uľahčiť zmenu banky.

Ďalšie kroky

Počas Týždňa jednotného trhu DeutschEnglishfrançais (15. až 20. októbra) si pripomenieme 2 desaťročia integrácie EÚ. Vnútroštátne podujatia DeutschEnglishfrançais organizované po celej EÚ poskytnú priestor na diskusiu o týchto nových návrhoch.

Komisia vyzve zástupcov členských štátov a poslancov Európskeho parlamentu, aby prioritne prijali tieto návrhy do jari 2014.

Jednotný trh EÚ – všeobecný politický rámec DeutschEnglishfrançais

Akt o jednotnom trhu

20 rokov jednotného trhu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy