Ścieżka nawigacji

Przyszłość wspólnego rynku unijnego - 03/10/2012

Nowe propozycje dotyczące dalszej integracji gospodarczej państw UE mają przynieść korzyści konsumentom, pracownikom i firmom.

Wnioski są uzupełnieniem pierwszego zestawu 12 priorytetowych działań, które zaplanowano w 2011 r. w celu poprawy sposobu funkcjonowania jednolitego rynku.

Działania te mają usprawnić swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału na obszarze całej UE, tworząc w ten sposób sprzyjające warunki dla zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Większa integracja umożliwi Unii szybsze wyjście z trudnej sytuacji spowodowanej światowym kryzysem finansowym. Nowe wnioski w ramach Aktu o jednolitym rynku II English :

 • otwierają rynek krajowych kolejowych przewozów pasażerskich dla konkurencyjnych firm z innych krajów UE – poprawa jakości i obniżenie cen
 • eliminują skomplikowane procedury administracyjne w odniesieniu do towarów transportowanych pomiędzy portami morskimi w UE – zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego w UE
 • przyśpieszają działania na rzecz zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie europejskim w ramach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej Englishwiększe bezpieczeństwo i niższe o ok. 5 mld euro rocznie koszty dla przedsiębiorstw lotniczych
 • zapewniają stosowanie obowiązujących środków na rzecz otwarcia krajowych rynków energii – dla konsumentów to oszczędności do 13 mld euro rocznie
 • przewidują dalszy rozwój portalu EURESpomoc w poszukiwaniu pracy w całej UE
 • ułatwiają przedsiębiorstwom dostęp do finansowania długoterminowego – pomoc dla nowych i małych firm
 • zmieniają unijne przepisy dotyczące prawa upadłościowego – druga szansa dla rentownych firm oraz przedsiębiorców
 • usprawniają usługi płatnicze online – zachęta dla konsumentów do dokonywania zakupów przez internet
 • obniżają koszty rozwoju sieci szybkiego internetu – zwiększenie dostępu do usług szerokopasmowych
 • sprawiają, że fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych stanie się normą – oszczędności dla sektora publicznego ok. 1 mld EUR rocznie
 • poprawiają przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów i procedury kontrolne na granicach UE – zagwarantowanie, że produkty niebezpieczne i szkodliwe nie dotrą do konsumenta
 • dają każdemu obywatelowi prawo do posiadania podstawowego konta płatniczego w banku, gwarantują, że opłaty za prowadzenie rachunku bankowego będą przejrzyste i porównywalne, oraz ułatwiają przeniesienie się do innego banku.

Kolejne etapy

Tydzień Jednolitego Rynku DeutschEnglishfrançais (15–20 października) będzie okazją do podsumowania dwudziestu lat intensywnej integracji, a nowe wnioski zostaną omówione podczas wydarzeń organizowanych w różnych krajach Europy DeutschEnglishfrançais .

Komisja zwróci się do przywódców państw UE i do Parlamentu Europejskiego, aby przyjęli konkretne wnioski jako priorytetowe do wiosny 2014 r.

Jednolity rynek UE – ogólne ramy polityczne DeutschEnglishfrançais

Akt o jednolitym rynku

20 lat jednolitego rynku

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki