Navigācijas ceļš

Eiropas vienotā tirgus nākamie posmi - 03/10/2012

Jauni priekšlikumi ES valstu turpmākai ekonomiskai integrācijai dos labumumu patērētājiem, darba ņēmējiem un uzņēmumiem.

Priekšlikumi papildina sākotnējās 12 prioritārās darbības jomas vienotā tirgus darbības uzlabošanai, kuras izvirzīja 2011. gadā.

Tie ir pasākumi, kuri, veicinot cilvēku, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti visā ES, var sekmēt izaugsmi un nodarbinātību.

Arī lielāka integrācija veicinātu ātrāku ES atgūšanos no globālās finanšu krīzes. Jaunie priekšlikumi Vienotā tirgus aktā II English ir šādi:

 • atvērt pašmāju dzelzceļa pakalpojumu tirgu konkurentiem no citām ES valstīm, — tas uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un pazeminātu cenas;
 • atcelt sarežģītās administratīvās procedūras, kas attiecas uz precēm, ko ES pārvadā no vienas ostas uz citu, — tas uzlabotu jūras transporta spēju konkurēt ar dzelzceļa transportu, autotransportu un aviotransportu;
 • paātrināt pāreju uz Eiropas aviosatiksmes centralizētu ES mēroga pārvaldību atbilstīgi Eiropas vienotajai gaisa telpai English , – tas uzlabotu drošību un samazinātu aviosabiedrību izmaksas par aptuveni 5 miljardiem eiro gadā;
 • apstiprināt pašreizējos pasākumus, kuru mērķis ir pašmāju energotirgus atvēršana, – tas ļautu patērētājiem ietaupīt līdz 13 miljardiem eiro gadā;
 • uzlabot ilgtermiņa finansējuma pieejamību uzņēmējsabiedrībām, — tas sekmētu jauno un mazo uzņēmumu izaugsmi;
 • pārskatīt ES noteikumus maksātnespējas jomā un tā dot otro iespēju dzīvotspējīgajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem;
 • gādāt par efektīvākiem elektronisko maksājumu pakalpojumiem, — tas mudinātu patērētājus iepirkties internetā;
 • samazināt ātrdarbīgā interneta nodrošināšanas izmaksas, — tas uzlabotu platjoslas pakalpojumu pieejamību;
 • elektronisko rēķinu sagatavošanu noteikt par obligātu valsts iepirkumiem, — tas ļautu valsts sektorā ietaupīt 1 miljardu eiro gadā;
 • uzlabot ražojumu drošuma noteikumus un pārbaudes pie ES robežām, — tā līdz patērētājiem nenonāktu nedrošās un kaitīgās preces;
 • katram nodrošināt tiesības bankā atvērt vienkāršu maksājumu kontu, gādāt, lai maksa, ko bankas iekasē par konta atvēršanu, būtu caurskatāma un salīdzināma, kā arī vienkāršot bankas maiņas procedūru.

Turpmākie soļi

Vienotā tirgus nedēļas DeutschEnglishfrançais (15.-20. oktobris) gaitā svinēsim ES pastiprinātās integrācijas divdesmit gadus. Visās ES valstīs notiks pasākumi DeutschEnglishfrançais , kuros apspriedīs jaunos priekšlikumus.

Komisija aicinās ES vadītājus un Eiropas Parlamentu 2014. gada pavasarī prioritāri pieņemt konkrētus priekšlikums.

Vispārējā politikas stratēģija attiecībā uz ES vienoto tirgu DeutschEnglishfrançais

Vienotā tirgus akts

Vienotā tirgus 20 gadi

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites