Naršymo kelias

Tolesni Europos bendrosios rinkos kūrimo veiksmai - 03/10/2012

Nauji tolesnės ES šalių ekonominės integracijos pasiūlymai bus naudingi vartotojams, darbuotojams ir įmonėms.

Šiais pasiūlymais papildomi pirmieji 12 prioritetinių veiksmų, nustatytų 2011 m. siekiant gerinti bendrosios rinkos veikimą.

Tai priemonės, kurios geriausiai gali paskatinti ekonomikos augimą ir užimtumą sudarant žmonėms, prekėms, paslaugoms ir kapitalui sąlygas lengviau judėti Europos Sąjungoje.

Didesnė integracija taip pat padėtų ES sparčiau atsigauti po pasaulinės finansų krizės. Naujais II bendrosios rinkos akto English pasiūlymais siekiama tokių tikslų:

 • leisti keleivių vežimo geležinkeliais paslaugas atskirose šalyse teikti ir konkurentams iš kitų ES šalių. Dėl to pagerėtų kokybė ir sumažėtų kainos;
 • pašalinti sudėtingas administracines procedūras, taikomas gabenant prekes iš vieno ES jūrų uosto į kitą, todėl ES jūrų transportas galėtų labiau konkuruoti su geležinkelių, kelių ir oro transportu;
 • sparčiau diegti Europos oro erdvės valdymą ES lygmeniu įgyvendinant bendro Europos dangaus English iniciatyvą. Dėl to padidėtų sauga, o oro transporto bendrovių sąnaudos sumažėtų apie 5 mlrd. eurų per metus;
 • užtikrinti dabartinių priemonių, kuriomis siekiama atverti nacionalines energetikos rinkas, vykdymą. Dėl to vartotojai sutaupytų iki 13 mlrd. eurų per metus;
 • gerinti bendrovių galimybes gauti ilgalaikį finansavimą, tokiu būdu padedant augti veiklą pradedančioms ir mažoms įmonėms;
 • peržiūrėti ES įmonių bankroto taisykles, gyvybingoms įmonėms bei verslininkams suteikiant dar vieną galimybę tęsti veiklą;
 • užtikrinti, kad mokėjimo internetu paslaugos būtų veiksmingesnės, tokiu būdu daugiau vartotojų paskatinant apsipirkinėti internetu;
 • sumažinti sparčiojo interneto diegimo sąnaudas. Dėl to padidėtų prieiga prie plačiajuosčio ryšio paslaugų;
 • pasiekti, kad valdžios sektoriui vykdant pirkimus būtų visuotinai išrašomos elektroninės sąskaitos faktūros. Dėl to viešasis sektorius sutaupytų apie 1 mlrd. eurų per metus;
 • pagerinti produktų saugos taisykles ir patikras ES pasienyje, tokiu būdu užtikrinant, kad vartotojų nepasiektų kenksmingos ir nesaugios prekės;
 • visiems gyventojams suteikti teisę turėti pagrindinę mokėjimo sąskaitą banke, užtikrinti, kad sąskaitų tvarkymo įkainiai būtų skaidrūs bei palyginami ir būtų lengviau keisti bankus.

Tolesni veiksmai

Per Bendrosios rinkos savaitę DeutschEnglishfrançais (spalio 15–20 d.) bus minimas ES integracijos didinimo dvidešimtmetis, ir naujieji pasiūlymai bus aptariami per visos Europos šalyse organizuojamus renginius DeutschEnglishfrançais .

Komisija paragins ES vadovus ir Europos Parlamentą iki 2014 m. pavasario skubiai priimti konkrečius pasiūlymus.

ES bendroji rinka: bendra politikos sistema DeutschEnglishfrançais

Bendrosios rinkos aktas

20 metų bendrosios rinkos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos