Navigatsioonitee

Järgmised sammud Euroopa ühtse turu arendamisel - 03/10/2012

Komisjon on teinud uued ettepanekud ELi liikmesriikide majanduse edasiseks integreerimiseks, millest saavad kasu nii tarbijad, töötajad kui ka ettevõtjad.

Komisjoni ettepanekud on jätkuks 2011. aastal määratletud 12 esmatähtsale meetmele ühtse turu toimimise täiustamiseks.

Kõnealuste meetmetega edendatakse majanduskasvu ja tööhõivet, lihtsustades inimeste, kaupade, teenuste ning kapitali liikumist kogu ELi piires.

Suurem integreeritus aitaks ka kiirendada ELi taastumist üleilmsest finantskriisist. Ühtse turu akt II English hõlmab järgmisi meetmeid:

 • avada riigisisesed reisijateveoteenused suuremale ELi-sisesele konkurentsile, parandades kvaliteeti ja alandades hindu;
 • kõrvaldada ELi sadamate vahel transporditavate kaupade puhul kohaldatavad keerukad haldusmenetlused, suurendades seeläbi ELi meretranspordi konkurentsivõimet, võrreldes raudtee-, maantee- ja lennutranspordiga;
 • kiirendada üleminekut Euroopa õhuruumi ühtsele ELi tasandil haldamisele ühtse Euroopa taeva English kaudu, mis suurendaks ohutust ning vähendaks lennuettevõtjate kulusid ligikaudu 5 miljardi euro võrra aastas;
 • jõustada olemasolevad meetmed riigisiseste energiaturgude avamiseks, mille abil säästaksid tarbijad kuni 13 miljardit eurot aastas;
 • parandada ettevõtjate juurdepääsu pikaajalistele investeeringutele, aidates idufirmadel ja väikeettevõtetel kasvada;
 • vaadata läbi ELi maksejõuetuseeskirjad, et anda elujõulistele ettevõtetele teine võimalus;
 • tõhustada veebipõhiseid makseteenuseid, julgustades tarbijaid tegema rohkem oste Internetis;
 • vähendada kiire internetiühenduse kasutuselevõtuga seotud kulusid, et suurendada lairibateenuste kättesaadavust;
 • muuta elektrooniline arveldamine riigihangete puhul peamiseks arveldusviisiks, mis võimaldaks avalikul sektoril säästa ligikaudu 1 miljard eurot aastas;
 • täiustada tooteohutuseeskirju ja kontrolli ELi välispiiridel, et takistada ohtlike ja kahjulike toodete jõudmist tarbijateni;
 • anda kõigile õigus omada põhimaksekontot, tagada kontotasude läbipaistvus ja võrreldavus ning muuta panga vahetamine lihtsamaks.

Järgmised sammud

15.–20. oktoobrini toimub ühtse turu nädal DeutschEnglishfrançais , millega tähistatakse 20 aastat kestnud integratsiooni. Uusi ettepanekuid arutatakse kogu Euroopas korraldatavatel üritustel DeutschEnglishfrançais .

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles võtma konkreetsed ettepanekud eelisjärjekorras vastu 2014. aasta kevadeks.

ELi ühtne turg – üldine poliitikaraamistik DeutschEnglishfrançais

Ühtse turu akt

20 aastat ühtset turgu

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad