Cesta

Další kroky v oblasti evropského jednotného trhu - 03/10/2012

Nové návrhy na hlubší hospodářskou integraci zemí EU přinesou užitek spotřebitelům, pracovníkům i podnikům.

Návrhy navazují na první soubor 12 priorit stanovených v roce 2011, které byly přijaty za účelem lepšího fungování jednotného trhu.

Opatřeními by se měly zlepšit podmínky pro volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v celé EU a následně i zvýšit hospodářský růst a zaměstnanost.

Hlubší integrace by měla rovněž přispět k rychlejšímu zotavení z globální finanční krize. Nové návrhy v rámci aktu o jednotném trhu II English obsahují:

 • otevření vnitrostátní osobní železniční dopravy konkurenci z jiných zemí EU – v zájmu zlepšení kvality a snížení cen
 • odstranění složitých správních postupů u zboží přepravovaného mezi námořními přístavy v rámci EU – Unie tak chce zvýšit konkurenceschopnost námořní dopravy vůči dopravě železniční, silniční a letecké
 • urychlení procesu směřujícího k vytvoření jednotného řízení evropského vzdušného prostoru prostřednitcvím programu Jednotné evropské nebe Englishzvýší se tak bezpečnost a přibližně o 5 miliard eur ročně se sníží náklady leteckých společností
 • prosazování stávajících opatření na otevření domácích trhů s energií – spotřebitelé tak ušetří až 13 miliard eur ročně
 • rozšíření on-line portálu EURES s informacemi o pracovních místech – podnikům v EU se tak usnadní heldání vhodných uchazečů
 • zlepšení dostupnosti dlouhodobého financování pro podniky – začínajícím a malým podnikům to pomůže nastartovat růst
 • přezkum konkurzních pravidel EU – životaschopným podnikům a podnikatelům se poskytne druhá šance
 • zvýšení efektivity služeb zajišťujících platby on-line – více spotřebitelů tak bude nakupovat přes internet
 • snížení nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu – zlepší se přístup k širokopásmovým službám
 • zavedení norem elektronické fakturace pro vládní zakázky – ve veřejném sektoru se tak uspoří přibližně 1 miliarda eur ročně
 • zpřísnění pravidel bezpečnosti výrobků a posílení kontrol na hranicích EU – evropští spotřebitelé se nebudou muset obávat nebezpečných výrobků
 • zajištění práva na běžný bakovní účet, transparentních a srovnatelných bankovních poplatků a snazšího přechodu k jiné bance

Další kroky

Dvě desetiletí prohlubování evropské integrace připomene Týden jednotného trhu DeutschEnglishfrançais ve dnech 15.–20. října. Při této příležitosti se bude o uvedených návrzích diskutovat na vnitorstátních akcích DeutschEnglishfrançais po celé Evropě.

Komise vyzve vedoucí představitele EU a Evropský parlament, aby návrhy přijaly jako prioritu nejpozději na jaře roku 2014.

Jednotný trh EU – obecný politický rámec DeutschEnglishfrançais

Akt o jednotném trhu

20 let jednotného trhu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy