Навигационна пътека

Нови мерки за развитие на европейския единен пазар - 03/10/2012

Нови предложения за икономическа интеграция на страните от ЕС ще бъдат от полза за потребителите, работещите и предприятията.

Предложенията допълват първия набор от 12 приоритетни действия за подобряване на функционирането на единния пазар от 2011 г.

Очаква се тези мерки да стимулират растежа и заетостта, като допринесат за още по-лесно движение на хора, стоки, услуги и капитали в целия Съюз.

Засилената интеграция ще помогне също за по-бързо възстановяване на ЕС от световната финансова криза. Новите предложения, включени в Акт за единния пазар II English , имат за цел:

 • да се отвори пазарът националните пътнически ЖП услуги за конкуренти от други страни на ЕС, като по този начин се подобри качеството и се понижат цените;
 • да се премахнат сложните административни процедури за транспортиране на стоки между пристанища в ЕС, като по този начин се повиши конкурентоспособността на морския транспорт в ЕС спрямо железопътния, сухопътния и въздушния транспорт;
 • да се ускори напредъкът към управление на равнище ЕС на въздушното пространство на Европа чрез Единно европейско небе English , като по този начин се подобри безопасността и се намалят разходите на авиокомпаниите с близо 5 млрд. евро годишно;
 • да се приложат настоящите мерки за отваряне на националните енергийни пазари, като по този начин се спестят на потребителите до 13 млрд. евро годишно;
 • да се подобри достъпът на предприятията до дългосрочно финансиране, като по този начин се помогне на новосъздадени и малки фирми да се разраснат;
 • да се преразгледат правилата на ЕС за несъстоятелност и се даде втори шанс на жизнеспособните предприятия и предприемачи;
 • да се подобри ефективността на услугите за онлайн плащания, като по този начин се насърчат повече потребители да пазаруват по интернет;
 • да се намалят разходите за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет и се увеличи достъпа до широколентови услуги;
 • да се превърне електронното фактуриране в стандарт за държавните поръчки, като по този начин се спестят на публичния сектор около 1 млрд. евро годишно;
 • да се подобрят правилата и проверките за безопасност на стоките по границите на ЕС, като по този начин се възпрепятства попадането на опасни и вредни продукти на пазара;
 • да се даде на всички право на основна разплащателна банкова сметка, да се гарантира прозрачността и сравнимостта на банковите такси и да се улесни смяната на банки за потребителите.

Следващи стъпки

През Седмицата на единния пазар DeutschEnglishfrançais (15-20 октомври) ще бъдат отбелязани 20 десетилетия европейска интеграция и ще бъдат обсъдени новите предложения на национални прояви DeutschEnglishfrançais в цяла Европа.

Комисията ще призове Европейския парламент и лидерите на страните от ЕС да приемат конкретни предложения като приоритет до пролетта на 2014 г.

Единен пазар на ЕС – обща политическа рамка DeutschEnglishfrançais

Акт за единния пазар

20 години единен пазар

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки