Navigācijas ceļš

Roka ar pildspalvu, kas norāda uz tirdzniecības līkni LCD ekrānā © iStock

Jaunajos priekšlikumos ierosināts, ka investoriem, kas iegādājas finanšu produktus, jāsaņem kvalitatīvāka informācija un viņus vairāk jāaizsargā.

Kā parādīja finanšu krīze, Eiropas Savienībai ir jāievieš stingrāki investīciju produktu tirdzniecības noteikumi, lai nodrošinātu, ka ieguldītāji saņem skaidrāku informāciju un labākus padomus.

Līdzšinējie noteikumi vairs neatbilst aizvien sarežģītākajiem produktiem, ko tagad pārdod “parastiem” ieguldītājiem, kas nav nozares speciālisti. Komisijas priekšlikumu mērķis ir panākt, ka investīciju produktu pārdevēji patērētāju intereses uzskata par prioritāti.

Jānovērš informācijas trūkums

Priekšlikumā par standartizētu informatīvu dokumentu DeutschEnglish aicināts noteikt, ka investīciju konsultantiem ir pienākums sniegt ieguldītājiem svarīgāko informāciju par katru produktu. Šāds dokuments investoriem palīdzētu

  • uzzināt svarīgāko informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu,
  • izprast pat sarežģītus investīciju produktus,
  • salīdzināt ar dažādiem produktiem saistīto risku un izmaksas, lai patērētāji spētu izvēlēties tos, kas visvairāk atbilstu viņu vajadzībām.

Iegādājoties apdrošināšanu, klienti būs labāk aizsargāti

Pašreizējos apdrošināšanas produktu noteikumus dažādās ES dalībvalstīs nepiemēro vienādi, un tie nav pietiekami detalizēti, lai spētu nodrošināt pienācīgu aizsardzību. Uz dažiem pārdošanas darījumiem tie neattiecas nemaz.

Komisija piedāvā ieviest vienotus standartus visiem apdrošināšanas darījumiem DeutschEnglishfrançais neatkarīgi no tā, vai apdrošināšana iegādāta ar starpnieka palīdzību vai pa tiešo. Šie noteikumi garantētu patērētājiem pienācīgu padomu un informāciju par pārdevēja noteikto komisijas maksu un citām izmaksām.

Kolektīvo ieguldījumu fondi

Apmēram 75 % no visiem mazo investoru kolektīvajiem ieguldījumiem saņem pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi jeb PVKIU DeutschEnglishfrançais . Lai aizsargātu investorus, PVKIU aktīvus glabā atsevišķs uzņēmums, ko sauc par depozitāriju. Tas arī pārbauda, vai līdzekļu pārvaldītāji ievēro noteikumus.

Komisija ierosinājusi ieviest skaidrākus un vienotākus noteikumus par PVKIU DeutschEnglishfrançais . Tie attiecas pirmām kārtām uz šādām jomām:

  • depozitāriju pienākumi un atbildība;
  • atalgojuma politika (lai gādātu par to, ka atalgojuma dēļ darbinieki neuzņemas pārmērīgu risku, un lai atalgojums atbilstu investoru ilgtermiņa interesēm un kopieguldījumu fonda mērķiem);
  • administratīvi sodi, ja PVKIU, to vadītāji vai depozitāriji pārkāpuši ES noteikumus. Ierosināts ieviest sodus, kas ir tik lieli, ka regulējuma pārkāpšana neatmaksājas.

Stingrāki noteikumi papildinās pārējos ES pasākumus, kuru mērķis ir ieguldītāju aizsardzība. Piemēram, ES noteikusi, ka investoriem pienākas kompensācija, ja lieta neiet kā plānots, un noteikusi, ka jānodrošina labāks izglītības līmenis finanšu jomā un mācības.

Vēl par finanšu pakalpojumiem ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites