Cosán nascleanúna

Tá leas na n-infheisteoirí chun tosaigh faoi rialacha nua - 10/07/2012

Lámh agus peann inti atá ag díriú ar chairt trádála ar scáileán LCD © iStock

Faoi bhearta nua atá molta, bheadh faisnéis níos fearr is breis cosanta ar fáil d'infheisteoirí a cheannaíonn táirgí airgeadais.

Mar ba léir le linn na géarchéime airgeadais, is gá don AE a chuid rialacha a neartú faoi tháirgí infheistíochta a dhíol - le faisnéis níos soiléire agus comhairle níos fearr a chinntiú do lucht infheistíochta.

Níor fhan na rialacha bonn ar aon leis na táirgí atá ar díol anois le gnáthinfheisteoirí, táirgí atá ag dul i gcastacht. Tá faoi thograí an Choimisiúin tabhairt ar dhíoltóirí na dtáirgí infheistíochta leasanna a gcustaiméirí a chur sa chéad áit.

Bearna na faisnéise a líonadh

Faoi thogra do dhoiciméad caighdeánach faisnéise DeutschEnglish bheadh ar chomhairleoirí infheistíochta faisnéis thábhachtach ar leith a chur ar fáil d'infheisteoirí faoi gach táirge. Chabhródh an doiciméad sin le hinfheisteoirí:

  • teacht ar an bhfaisnéis is gá le cinneadh ar bhonn faisnéise a dhéanamh
  • fiú táirgí casta infheistíochta a thuiscint
  • rioscaí agus costais táirgí éagsúla a chur i gcomparáid, le cabhrú leo na cinn is oiriúnaí dóibh féin a roghnú.

Árachas a cheannach - breis cosanta

Ní chuireann tíortha an AE na rialacha reatha do tháirgí árachais i bhfeidhm go comhsheasmhach agus níl go leor sonraí iontu le cosaint imleor a chur ar fáil. Tá roinnt díolachán nach gclúdaítear in aon chor sna rialacha.

Tá comhchaighdeáin do gach díol árachais DeutschEnglishfrançais á moladh ag an gCoimisiún, bídís déanta trí bhróicéir nó go díreach. Ráthódh na rialacha dea-chomhairle agus faisnéis do thomhaltóirí faoi chomisiún is faoi tháillí eile an díoltóra.

...agus cistí frithpháirteacha

Is chuig GCUIanna – cistí frithpháirteacha Eorpacha DeutschEnglishfrançais a théann thart ar 75% de na comhinfheistíochtaí uile a dhéanann mion-infheisteoirí. Do shábháilteacht na n-infheisteoirí, cuideachta ar leith ar a dtugtar taisclann a shealbhaíonn sócmhainní GCUI, agus seiceálann an chuideachta sin an bhfuil na rialacha á gcomhlíonadh ag na bainisteoirí cistí.

Bhunódh na bearta atá molta rialacha aonfhoirmeacha ar GCUIanna DeutschEnglishfrançais , a chumhdódh:

  • dualgais agus dliteanais na dtaisceánach
  • beartais um pá - lena chinntiú nach spreagann siad daoine le rioscaí a ghlacadh rómhinic is go bhfuil dlúthbhaint acu le leasanna fadtéarmacha is cuspóirí na n-infheisteoirí maidir le cistí
  • pionóis riaracháin nuair a bhriseann GCUI, a mbainisteoirí nó a dtaisceánaigh dlí an AE – pionóis atá sách ard leis an mbrabús a bhaint den dlíbhriseadh.

Chomhlánódh rialacha athneartaithe bearta eile AE le hinfheisteoirí a chosaint. Orthusan áirítear rochtain ar chúiteamh infheisteora a chur ar fáil nuair a théann nithe bunoscionn agus a thuilleadh oideachais is oiliúna airgeadais.

A thuilleadh faoi sheirbhísí airgeadais san AE

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links