Navigointipolku

Kynä osoittaa kuvaruudulla näkyviä pörssikursseja © iStock

Komissio esittää säännöksiä, joilla parannetaan rahoitustuotteiden ostajille annettavia tuotetietoja ja sijoittajien asemaa.

Finanssikriisin aikana on käynyt ilmi, että sijoitustuotteiden myyntiä koskevissa EU-säännöksissä on parantamisen varaa. Sijoittajat eivät aina saa selkeää tietoa eri rahoitustuotteista, eikä neuvonta ole riittävää.

Tavallisille sijoittajille on tarjolla yhä monimutkaisempia tuotteita, eikä lainsäädäntö ole pysynyt kehityksen tasalla. Komissio ehdottaa säännösten muutamista niin, että ne velvoittavat sijoitustuotteiden myyjät toimimaan aina asiakkaidensa eduksi.

Selkeät vertailukelpoiset tuotetiedot

Komissio ehdottaa muun muassa vakiomuotoisen tietolomakkeen liittämistä kaikkiin sijoitustuotteisiin DeutschEnglish . Se velvoittaisi sijoitusneuvojat antamaan sijoittajille kustakin tuotteesta tietyt avaintiedot. Lomake auttaisi sijoittajaa seuraavasti:

  • harkitun ostopäätöksen teko helpottuu, kun keskeiset tuotetiedot esitetään selkeässä muodossa
  • lomakkeen tietojen perusteella monimutkaistenkin sijoitustuotteiden toimintaperiaatteet on helpompi ymmärtää
  • tuotteiden riskien ja kustannusten vertailu helpottuu, jolloin sijoittaja voi valita itselleen sopivimmat sijoituskohteet.

Parempaa suojaa vakuutuksenottajille

Myös vakuutustuotteiden sääntelyssä on puutteita. Säännöksiä sovelletaan eri tavoin eri EU-maissa, ja ne ovat niin ylimalkaiset, etteivät ne suojaa kuluttajia riittävästi. Säännökset eivät myöskään koske kaikkea vakuutusmyyntiä.

Komissio ehdottaa yhteisiä säännöksiä, joita sovellettaisiin kaikkeen vakuutusmyyntiin DeutschEnglishfrançais riippumatta siitä, ostetaanko tuote suoraan vakuutuksen antajalta vai asiamieheltä tai välittäjältä. Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat saavat asianmukaista neuvontaa sekä tietoa myyjän palkkioista ja muista kuluista.

Yhdenmukaiset säännöt sijoitusrahastoille

Noin 75 % piensijoittajien yhteissijoituksista on eurooppalaisissa sijoitusrahastoissa DeutschEnglishfrançais . Nämä ns. UCITS-rahastot ovat yhteissijoitusyrityksiä, joissa sijoittajien suojelemiseksi rahaston varat ovat erillisen yrityksen eli säilytysyhteisön hallussa. Sen tehtävänä on valvoa, että rahastonhoitaja toimii sääntöjen mukaan.

Komissio ehdottaa yhteissijoitusyrityksille selkeämpiä ja yhdenmukaisia sääntöjä DeutschEnglishfrançais , joissa määritettäisiin muun muassa

  • säilytysyhteisöjen tehtävät ja vastuut
  • palkkioperusteet, jotka kannustavat välttämään liiallista riskinottoa ja joissa otetaan huomioon sijoittajien pitkän aikavälin edut ja rahaston tavoitteet
  • hallinnolliset seuraamukset, joita sovelletaan, jos yhteissijoitusyritykset, niiden hoitajat tai säilytysyhteisöt rikkovat EU-lainsäädäntöä – seuraamusten on oltava niin ankarat, ettei lain rikkominen kannata.

Nämä ehdotukset täydentävät muita sijoittajien suojaa parantavia EU-toimia. Niillä pyritään muun muassa lisäämään rahoitusalan koulutusta sekä varmistamaan, että sijoittajat saavat ongelmatilanteissa asianmukaiset korvaukset.

Rahoituspalvelut EU:ssa – lisätietoa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä