Διαδρομή πλοήγησης

Ένα χέρι με στυλό δείχνει στοιχεία σε οθόνη LCD © iStock

Οι επενδυτές που αγοράζουν χρηματοοικονομικά προϊόντα θα λαμβάνουν καλύτερη ενημέρωση και προστασία σύμφωνα με τα προτεινόμενα νέα μέτρα.

Η χρηματοοικονομική κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες στις πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων στην ΕΕ, ώστε οι επενδυτές να λαμβάνουν σαφέστερη ενημέρωση και καλύτερες συμβουλές.

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στα ολοένα πιο περίπλοκα προϊόντα που πωλούνται σήμερα στους κοινούς επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις που υποχρεώνουν τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων να δίνουν προτεραιότητα στα συμφέροντα των πελατών τους.

Καλύτερη ενημέρωση

Μία από τις προτάσεις αφορά την καθιέρωση ενός τυποποιημένου εγγράφου πληροφόρησης DeutschEnglish με βάση το οποίο οι σύμβουλοι επενδύσεων θα δίνουν στους επενδυτές ορισμένες πληροφορίες-κλειδιά για κάθε προϊόν. Το έγγραφο αυτό θα βοηθά τους επενδυτές:

  • να εντοπίζουν τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για να παίρνουν τη σωστή απόφαση
  • να κατανοούν ακόμη και τα περίπλοκα επενδυτικά προϊόντα
  • να συγκρίνουν τους κινδύνους και το κόστος των διαφόρων προϊόντων, έτσι ώστε να επιλέγουν εκείνα που τους συμφέρουν περισσότερο.

Μεγαλύτερη προστασία για όσους αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα

Οι σημερινοί κανόνες για τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία. Ορισμένες πωλήσεις δεν καλύπτονται καθόλου από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κοινά πρότυπα για όλες τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων DeutschEnglishfrançais , είτε γίνονται απευθείας είτε μέσω μεσίτη. Οι κανόνες θα εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν τις κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια και τις άλλες αμοιβές των πωλητών.

Αμοιβαία κεφάλαια

Το 75% περίπου όλων των συλλογικών επενδύσεων από μικροεπενδυτές γίνονται σε ΟΣΕΚΑ – Ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια DeutschEnglishfrançais . Για την ασφάλεια των επενδυτών, μια ανεξάρτητη εταιρεία, αποκαλούμενη θεματοφύλακας, φυλάσσει τα περιουσιακά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ και ελέγχει επίσης εάν οι διαχειριστές των κεφαλαίων τηρούν τους κανόνες.

Τα προτεινόμενα μέτρα επιβάλλουν σαφέστερους και πιο ομοιόμορφους κανόνες στους ΟΣΕΚΑ DeutschEnglishfrançais , όσον αφορά:

  • τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που υπέχουν οι θεματοφύλακες
  • τις πρακτικές όσον αφορά τις αποδοχές – ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και να λαμβάνονται υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των επενδυτών και οι στόχοι των κεφαλαίων
  • τις διοικητικές κυρώσεις όταν οι ΟΣΕΚΑ, οι διαχειριστές ή οι θεματοφύλακές τους καταστρατηγούν τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι τόσο αυστηρές ώστε να μην υπάρχει κέρδος από την παραβίαση του νόμου.

Οι αυστηρότεροι αυτοί κανόνες θα συμπληρώνουν άλλα μέτρα της ΕΕ για την προστασία των επενδυτών. Μεταξύ αυτών η πρόσβαση σε αποζημιώσεις για τους επενδυτές σε περίπτωση προβλήματος, καθώς και η μεγαλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι