Cesta

Ruka ukazující tužkou na grafy zobrazené na monitoru LCD © iStock

Spotřebitelé, kteří chtějí investovat do nákupu finančních produktů, by měli mít podle nových pravidel nárok na lepší informace a ochranu.

Finanční krize ukázala, že EU musí zpřísnit svá pravidla týkající se prodeje investičních produktů, neboť je nutné zvýšit informovanost investorů a zajistit, aby při nákupu těchto produktů dostávali kvalitní poradenství.

Stávající pravidla jsou již zastaralá a nepostihují složitost produktů, které jsou dnes běžným investorům nabízeny. Cílem návrhu Komise je přimět prodejce, aby při nabízení investičních produktů mysleli především na zájem svých zákazníků.

Nedostatek informací je minulostí

Mezi předkládaná opatření patří návrh na zavedení normovaného informačního dokumentu DeutschEnglish , podle něhož by investiční poradci museli poskytovat investorům určité důležité informace o každém produktu, který nabízejí. Investoři by pak díky tomuto dokumentu:

  • získali zásadní informace, na jejichž základě by se mohli odpovědně rozhodnout
  • porozuměli i složitějším investičním produktům
  • mohli porovnat rizika a náklady různých produktů, a vybrat si tak ten, který jim vyhovuje nejlépe.

Více ochrany při uzavírání pojistných smluv

Současná pravidla vztahující se na pojistné produkty nejsou všemi státy Unie uplatňována důsledně a často nejsou ani dostatečně podrobná, aby poskytovala odpovídající stupeň ochrany. Prodej některých produktů tato pravidla úplně opomíjejí.

Komise navrhuje společné normy pro prodej všech pojistných produktů DeutschEnglishfrançais uzavíraných přímo i prostřednictvím makléře. Pravidla by spotřebiteli zaručovala, že dostane kvalitní poradenství a informace o provizi pro prodejce a dalších poplatcích.

Investiční fondy

Zhruba 75 % všech kolektivních investic drobných investorů je spravováno evropskými investičními fondy SKIPCP DeutschEnglishfrançais . V zájmu ochrany investorů jsou aktiva SKIPCP svěřena do úschovy nezávislé společnosti, tzv. depozitáři, který také kontroluje, jestli je fond spravován v souladu s pravidly.

Navrhovaná opatření by stanovila jasná a jednotná pravidla upravující fungování fondů SKIPCP DeutschEnglishfrançais , zejména pak:

  • povinnosti a závazky depozitářů
  • systém odměňování správců fondu, který by je již nemotivoval podstupovat příliš vysoká rizika, ale místo toho by je přiměl jednat v nejlepším zájmu investorů a cílů fondu
  • správní postihy v případě porušení předpisů EU ze strany fondu SKIPCP, jeho správců nebo depozitářů, které by byly dostatečně vysoké, aby se porušování práva nevyplácelo.

Přísnější pravidla by doplnila další opatření EU na ochranu investorů. K těm by patřil například nárok investorů požadovat náhradu v případě, že se situace nevyvíjí požadovaným směrem, nebo možnost dalšího vzdělávání a školení ve finanční oblasti.

Více o finačních službách v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy